Sexuell upphetsning påverkar preferenser

Dr Roine sprider alltid värdefull kunskap och nämner idag en studie om hur manliga studenters omdöme påverkas av sexuell upphetsning. När de är sexuellt upphetsade ger de uttryck för rätt annorlunda preferenser jämfört med när de inte är upphetsade, vilket framgår av denna tabell:

De mest populära aktiviteterna under upphetsning är att bli bunden, att ha analsex, att ha sex med en 40-årig kvinna, att ha sex med någon man hatar och att binda sin partner. Jag noterar vidare att studenterna under upphetsning i genomsnitt tycks ungefär lika intresserade av att ha djursex som att ha homosex. De aktiviteter som ökar mest i intresse vid upphetsning jämfört med ett icke upphetsat tillstånd är att ha analsex, att binda sin partner och att ha sex med en 50-årig kvinna.

Homofobins känslomässiga grund

Antigayprotest i Lettland

I essän ”The Emotional Origin of Homophobia” resonerar jag kring hur det kommer sig att vissa heterosexuella ogillar homosexualitet:

The order of causality is

 1. emotional disgust when considering homosexuality
 2. “intellectual” reasons for disliking homosexuality

and not the other way around. That is, the emotional reactions predate any rules, laws, or other injunctions against homosexuality.

I have personally found this understanding of things confirmed in conversations with some homophobic heterosexuals. They have started out by giving “intellectual” reasons for why they dislike homosexuality (e.g., “it does not produce children”), so as to give a serious impression to the effect that this dislike is based on properly reflected-upon arguments. But then I have inquired what they think of lesbianism, and then they almost always respond by voicing their approval.

”Intellektuella” argument mot homosexualitet har, menar jag, alltså klistrats på för att försöka ge legitimitet åt en i grunden emotionell hållning. Håller du med?

Jörg Haiders hemliga liv

Aprotesen att homofober ofta är homosexuella med heterosexuell identitet och att reaktionsformation kan leda smygbögar att agera homofientligt:

Petzner said: ”We had a relationship that went far beyond friendship. Jörg and I were connected by something really special. He was the man of my life.” The news stunned Austria, which has been coming to terms with the death of the anti-immigrant politician. Haider, who voted against a parliamentary motion to lower the age of consent for homosexuals, had presented himself as a family man who drank sparingly.

Stefan Petzner är förresten den nya ledaren för Haiders parti, BZÖ.

Homosex bland skalbaggar

Naturen är synnerligen onaturlig! Men kanske finns det en evolutionär logik bakom onaturligheten:

Tips: Andrew Sullivan.

Afrikansk ondska

Uganda är ett repressivt land. Inte nog med att det idag är olagligt att ha sex med någon av samma kön (straffet är livstids fängelse); nu vill etik- och integritetsminister (!) Nsaba Butoro kriminalisera mera:

We want it to become law in that if someone is a homosexual or confesses to being a gay or lesbian, then he is a criminal.

Och de religiösa i landet förnekar sig inte. Landets ledande muslimske präst Sheikh Ramathan Shaban Mubajjehar har föreslagit följande:

I asked President Museveni to get us an island on Lake Victoria and we take these homosexuals and they die out there. If they die there then we shall have no more homosexuals in the country.

Positively charming.

Svensk omoral

SvD rapporterar om de bilder på unga män som Carl von Platen tog och som beslagtogs av polisen vid 1900-talets början, då de ansågs omoraliska. Fotografen själv blev förklarad såväl sinnessjuk som omyndig pga. ”homosexuella böjelser”. Så gick det till på den tiden, vilket illustrerar faran av att okritiskt acceptera dominerande moraluppfattningar.

Carl von Platen blev för övrigt satt på sjukhem efter ovan nämnda beslag, men han blev tydligen inte botad:

Femton år senare blev han polisanmäld igen efter att ha försökt kyssa en hisspojke i Malmö.

Lästips: Historikern Jens Rydströms bok Sinners and Citizens: Bestiality and Homosexuality in Sweden, 1880—1950 (University of Chicago Press).

G som i gay

Som ung såg jag Staffan Hildebrands film G — som i gemenskap. Det storstadsliv som skildrades däri både lockade och skrämde en tonåring i Småland.  Magnus Uggla spelade gay med bravur i filmen, och liksom hans rollfigur var jag förtjust i Kim, spelad av Niclas Wahlgren:

Homosexualitet och självmord

I sin doktorsavhandling i psykologi finner Heather Murphy att det, trots ökad öppenhet och acceptans, inte alltid är så lätt att vara homo- eller bisexuell:

These students identified themselves as heterosexual, but also reported being attracted to people of the same sex or engaging in same-sex behavior. This group was three times as likely as heterosexuals to have made a plan to commit suicide in the past year and six times more likely to have actually attempted suicide in the same period.

Resultaten kan sammanfattas i denna tabell:

Jag ser det som viktigt att man, särskilt som vuxen i förhållande till barn och ungdomar, är öppen, accepterande och, faktiskt, icke-heterosexistisk. Utgå inte från att alla är heterosexuella. Fråga inte flickan om hon har träffat en pojke, fråga om hon har träffat någon. Och om hon träffar en flicka, välkomna det. Och låt henne känna innan hon träffar en flicka att du välkomnar det, om det skulle ske. Det är frånvaron av det självklara accepterandet av kärlek mellan personer av samma kön som jag tror utgör grunden till den olycka som Heather Murphy identifierar. Det är en sådan frånvaro som hos många homo- och bisexuella skapar en känsla av alienation och utanförskap.

Jag talar här inte om politik eller offentliga proklamationer i första hand, utan om attityder och bemötande i den lilla världen, gentemot dem som finns i ens närhet. Se ett tidigare inlägg om föräldrars rädsla för att deras barn ska visa sig vara homosexuella.

Behovet av blod

Röda blodceller

Röda blodceller

Det råder blodbrist, varför två nyheter är av intresse:

 1. Socialstyrelsen föreslår att män som har sex med män ska få donera blod sex månader efter sexuell aktivitet (idag får de inte ge blod alls). Det är bra, men eftersom tre månader är en tillräcklig tid för att kunna hivtesta blod borde gränsen sänkas till just tre månader. Se även Olof Lavessons kommentar.
 2. Ny forskning indikerar att man kan komma att utvinna blod ur embryonala stamceller. Kristna motsätter sig denna typ av forskning, vilket återigen illustrerar hur destruktiv deras etik kan vara.

En tredje sak är att blodgivning verkar kunna fås att öka genom att erbjuda lotter som betalning.

Krav på beskuren frihet

Jag betvivlar att Bitte Assarmo har läst John Stuart Mills On Liberty. Om hon har gjort det gissar jag att den fyllde henne med vämjelse och avsky. Däri föreslår han nämligen detta radikala synsätt:

”The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts to obtain it. Each is the proper guardian of his own health, whether bodily, or mental and spiritual. Mankind are greater gainers by suffering each other to live as seems good to themselves, than by compelling each to live as seems good to the rest.”

Bitte vill däremot styra och ställa och lägga sig i. Hon vill beskära andras frihet genom att stigmatisera. Att Tiina Rosenberg och andra under Stockholm Pride menar att sex utan kärlek går an, det retar Bitte. Det går icke an!, menar hon. Det är ytligt. Det är mekaniskt. Det smutsar ner.

Så får Bitte, liksom t.ex. nationaldemokraterna, Elisabeth och Samuel i Dagen, prästen Markus och den Livets Ord närstående kvalitetstidskriften Världen Idag, förstås tycka. Men likaså får vi som tror på individens frihet markera att vi avvisar denna interventionistiska syn och istället betona respekten för individers egna val. Vissa — även homosexuella — vill gifta sig. Andra — även heterosexuella — vill ha sex utan kärlek. Hur man gör ska man få bestämma själv. Den tid är förbi då kyrka eller våldsverkare kan göra särskilt mycket åt saken. Det, om något, är värt att fira under Stockholm Pride.

Se även vad den kloke Tor Billgren har att säga om saken.

Pop för frihet

BWO har gjort årets Pride-låt, ”The Bells of Freedom”, som jag finner lagom lättlyssnad i värmen. I videon medverkar även gamla bekanta från Army of Lovers:

SvD publicerade för övrigt just en intervju med Alexander Bard. Vi är eniga om en del:

”För det första så hatar jag begreppet hbt-rörelsen, det är så vansinnigt dumt. Det kommer aldrig att komma utanför en liten politiskt korrekt akademisk krets.”

Själv är jag inte så piggPride, även om jag, apropå frihet, är glad att leva i ett land där evenemanget är tillåtet. Jag brukar nöja mig med att titta på den underhållande paraden, vars främsta brist är frånvaron av en rejäl marschorkester (de bästa är av militärt slag).

Körkortsdiskriminering i Italien

Om den italienska körkortsmyndigheten hade lyssnat på Kambodjas premiärminister skulle den nu inte behöva betala 100 000 € i skadestånd till en man som tvangs ta om sitt körkortsprov pga. sin sexuella läggning.

Bisexuella pingviner

En artikel i senaste Scientific American konstaterar att djur fräckt nog inte enbart håller sig till det motsatta könet när de formar relationer och har sex:

”Like most animal species, penguins tend to pair with the opposite sex, for the obvious reason. But researchers are finding that same-sex couplings are surprisingly widespread in the animal kingdom. Roy and Silo belong to one of as many as 1,500 species of wild and captive animals that have been observed engaging in homosexual activity. Researchers have seen such same-sex goings-on in both male and female, old and young, and social and solitary creatures and on branches of the evolutionary tree ranging from insects to mammals.”

På bilden ses pingvinhanarna Squawk och Milo, som är kära i varandra.

Se även ”Naturligt är mångfalden”, en artikel i SvD skriven av två svenska etologer på samma tema, samt professor Volokhs analys av påståendet att homosexualitet är ”mot naturen”.

Komisk kristen censur

Den konservativa kristna organisationen American Family Association erbjuder ett datorprogram som filtrerar nyheter på nätet. Allt för att skydda känsliga själar från den onda värld som omger dem. T.ex. ersätts ordet ”gay” med ”homosexual”, vilket i fallet med 100-meterslöparen Tyson Gay fick lätt komiska effekter:

Fem år av frihet

Idag för fem år sedan fattade USA:s högsta domstol ett historiskt beslut. Texas s.k. sodomilag förklarades, genom domslut i fallet Lawrence v. Texas, stå i konflikt med USA:s konstitution och ogiltigförklarades. Det var inte längre tillåtet att kriminalisera sexuella aktiviteter mellan personer av samma kön i USA.*

Så här formulerade sig domaren Anthony Kennedy för majoriteten:

”Liberty protects the person from unwarranted government intrusions into a dwelling or other private places. In our tradition the State is not omnipresent in the home. And there are other spheres of our lives and existence, outside the home, where the State should not be a dominant presence. Freedom extends beyond spatial bounds. Liberty presumes an autonomy of self that includes freedom of thought, belief, expression, and certain intimate conduct. The instant case involves liberty of the person both in its spatial and more transcendent dimensions.”

Det är inspirerande när frihet betyder något, när frihet är mer än retorik, när frihet blir praktik.

___________________________

*I Sverige avkriminaliserades homosexuella handlingar 1944.

Bäst att vara bi

Peter Santesson-Wilson tror att vissa heterosexuella män ibland känner bögavund. Det verkar, menar han, enklare att umgås i en relation med någon av samma kön, då man lättare förstår varandra. Jag är inte så säker. Intressant nog upplever jag det som om många homosexuella män har strejtavund. Det verkar t.ex. lättare, troligen både pga. biologiska och kulturella skäl, att ingå långvariga relationer mellan man och kvinna. Biologiskt, därför att den manliga sexualiteten förefaller mer promiskuös; kulturellt, därför att det finns upparbetade traditioner och förväntningar för heterosexuella par.

Kanske ligger sanningen någonstans mittemellan, för befinner sig inte bisexuella (2-4 på Kinseyskalan) i den bästa av alla världar? De kan utforska såväl kvinnor och män och faktiskt se vem, oavsett kön, som fungerar bäst för dem. Som Woody Allen har sagt:

”I can’t understand why more people aren’t bisexual. It would double your chances for a date on Saturday night.”

Om man nu bara kunde välja sin sexuella läggning…

Se Peter Jöback och Pernilla Wahlgren sjunga om en bisexuell pojkvän till dem båda:

Homosexuella hjärnor

Forskningsresultat från Karolinska Institutet tyder på att olika sexuell läggning beror på skillnader i hjärnan:

”Brain scans have provided the most compelling evidence yet that being gay or straight is a biologically fixed trait. The scans reveal that in gay people, key structures of the brain governing emotion, mood, anxiety and aggressiveness resemble those in straight people of the opposite sex. The differences are likely to have been forged in the womb or in early infancy.”*

Sören Andersson från RFSL har givetvis helt rätt när han säger:

”Det är inte viktigt om homo- och bisexualitet är medfödd eller inte. Vi ska inte behöva legitimera vår sexualitet för att behandlas lika i samhället.”

Men resultaten är ickedestomindre intressanta och värdefulla, anser jag, av åtminstone två skäl. Dels kan de bidra till att minska den känsla av skuld vissa föräldrar med homosexuella barn känner, i den mån dessa tror att homosexualitet beror på dem och deras sätt att interagera med barnen. (Se ett smakprov ur en ny dokumentär om föräldrar med homosexuella barn.) Dels undermineras försök att ”bota” homosexualitet med ”terapi”, eftersom sådana försök just utgår från suspekta teorier om att homosexualitet beror på hur föräldrar och barn har interagerat.

__________________________

*Studien, som är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, återfinns här.

Homos i grannskapet

Det finns fortfarande rätt många som inte vill ha homosexuella grannar:

Men en färsk studie finner att husägare troligen inte behöver vara rädda för homosexuella grannar — i alla fall inte av ekonomiska skäl:

The results show that not only is the correlation between the spatial concentration of same-sex couples and housing values signi…cant and robust, but, also, housing values are higher in a city where the proportion of same-sex couples was higher a decade ago. Therefore, we tentatively conclude that same-sex couples make better communities. The results are consistent with the intrinsic preference theory that the intrinsic artistic tastes of gay people motivate them contribute to nicer neighborhoods everywhere and all the time.

Everywhere and all the time — glöm inte det!

Inspiration från bibeln

Vissa har fått för sig att bibeln är ett moraliskt rättesnöre. 3 Mos. 20:13:

Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.

Mladen Obradović, chef för den serbiska, högerextrema rörelsen Obraz:

Homosexualitet är ett sjukt beteende. Helt enkelt vidrigt! Det står till och med i bibeln.

Vilket i praktiken bl.a. yttrar sig på följande vis:

Deltagare i Pridefestivalen tågar genom gatorna i Belgrad. I händerna har de färgglada luftballonger. Plötsligt flyger stenar genom luften. Kortsnaggade unga grabbar med tunga kängor, somliga svepta i dödsskalleflaggor, går till attack.
– En stor dag för Serbien, säger Mladen Obradovic.

Mobbning skadar och sarjar

Yves Saint Laurent är död. Jag fastnade för följande:

Det var genom sitt mode Laurent syntes offentligt. Själv framträdde han mycket sällan. Bakgrunden var att han på grund av sin homosexuella läggning mobbades svårt i skolan, något som gjorde honom både fysiskt och psykiskt sjuk.”

Mobbning är en synnerligen destruktiv företeelse, som enligt min mening inte bekämpas med tillräcklig kraft. Att förnedras för något man är skadar djupt och sätter sin prägel. Just som homosexuell är man inte sällan extra ensam. När andra utsatta har ett starkt stöd i sin familj, som ofta delar det som utgör grunden för mobbningen, har man som ung homosexuell i regel inte vågat berätta för sin familj om sin läggning av rädsla att förkastas även av dem. Resultatet kan bli så djupa sår att inte all framgång i världen, som Yves Saint Laurent förvisso fick uppleva, hjälper.

Karl Lagerfeld är en annan homosexuell modeskapare som har gjort ett starkt intryck på mig.

Singel, gammal och ful

Dale Carpenter har hittat det hittills tyngsta argumentet mot könsneutrala äktenskap:

It used to be that if you were over 40 and unmarried, people thought you were gay. If gay marriage becomes acceptable, now, if you’re over 40 and unmarried, people will think it’s because you’re unattractive!

Nytt förbud från Vatikanen

Den alltid så charmiga Vatikanen har nu slagit fast att personer med ”starka homosexuella tendenser” inte får bli präster, munkar eller nunnor. Ty:

Sådana personer befinner sig i en situation som allvarligt hindrar dem från att relatera till kvinnor och män på rätt sätt.”

De vet så mycket, de där prästerna i Rom.

Värre än Iran

Jag tror inte jag förlägger min semester till Gambia i år:

Gambian President Yahya Jammeh says he will ”cut off the head” of any homosexual caught in his country.

Runar bryter mot bibeln

Runar Sögaard ska nu gifta om sig. Det intressanta med det tycker jag är att det sker i strid med bibelns regler:

 • Mark. 10:11-12: ”Han sa då till dem: När en man skiljer sig från sin hustru för att gifta sig med en annan kvinna, begår han äktenskapsbrott. Och om en hustru flyttar ifrån sin man och gifter om sig är det hon som begår äktenskapsbrott.”
 • 1 Kor. 7:10-11: ”Till er som är gifta har jag en befallning, inte bara ett önskemål. Det är inte en order från mig, Herren själv har befallt det. En hustru får inte lämna sin man! Men om hon ändå gör det måste hon antingen leva ogift eller gå tillbaka till honom. Inte heller får en man skilja sig från sin hustru.”

Observera att en äktenskapsbrytare inte ska få ärva Guds rike (1 Kor. 6:9-10).

Det är intressant med personer som anser att vissa regler (särskilt sådana som inte berör dem själva, t.ex. mot homosexuella handlingar) måste följas till varje pris, medan andra fritt kan ignoreras. Inger det respekt?

För ett utvecklat argument, se gärna min lilla text ”Ett argument för kristet bejakande av homosexualitet”.

Har du haft en bögfantasi?

Ja, den frågan fick kronprins Frederik av en högstadielelev häromdagen då han besökte Island. Först hörde han inte vad eleven sa (“bøssefantasi”), så till slut ställdes frågan på engelska. Svaret blev ”probably not.” Den isländska presidentfrun frågade eleven var han hade lärt sig ordet ”gay” — om han hade slagit upp det i en ordbok! Ja, tänk. Men kronprinsen verkade ta frågan med ro. Ta en titt:

Pojkar som vill vara flickor

Jag läste just ett gripande reportage om två små pojkar som vill vara (som) flickor — och om hur respektive föräldrar hanterar detta väldigt olika. Ett föräldrapar tar bort pojkens ”tjejleksaker”. Mamman talar:

‘It’s really hard for him. He’ll disappear and close a door, and we’ll find him playing with dolls and Polly Pockets and … the stuff that he’s drawn to,’ she says. In particular, there is one typically girl thing — now banned — that her son absolutely cannot resist. ‘He really struggles with the color pink. He really struggles with the color pink.’”

Den pojken mår uppenbart dåligt. Det andra föräldraparet är accepterande:

[W]e were asking, like, ‘How’s Jonah doing? Does [he] have problems with other kids?’ and the teacher was like, ‘God, I gotta tell you, you know, Jonah is one of the most popular kids. Kids love [him], they want to play with [him], [he’s] fun, and it’s because [he’s] so comfortable with [himself] that [he] makes other people comfortable,’ Joel recalls. It was shortly after that that Joel and Pam started referring to their son Jonah as ‘she.’”

Båda föräldraparen har konsulterat psykologer. Så mycket skada, och så mycket nytta, sådana kan göra, beroende på värderingar och utgångspunkter. Man har verkligen ett ansvar som förälder att enbart acceptera råd och terapi som gynnar ens barns välmående.

Se ett tidigare inlägg på detta tema samt två filmtips.

Bisexuella dvärgchimpanser

Professor Franz de Waal svarar på läsarfrågor:

Q: Do promiscuous gay men and bonobos have anything in common?

A: Bonobos often engage in sex with same-sex partners, but they’re not gay in that they also have sex with the opposite sex. They’re ‘bi.’ They seek sex often for social reasons, to reduce tensions, and to form friendships. I am not sure that this also applies to human gay promiscuity, or whether the latter is purely pleasure-oriented.”

Ett ord är fött

Du har väl inte missat detta jubileum?

One hundred and forty years ago today, on May 6, 1868, the word homosexuality was invented.

Vem är lesbisk?

BBC rapporterar om en juridisk tvist:

Campaigners on the Greek island of Lesbos are to go to court in an attempt to stop a gay rights organisation from using the term ‘lesbian’. … The term lesbian originated from the poet Sappho, who was a native of Lesbos.”

Jag tror att jag i vissa avseenden föredrar de gamla framför de nya grekerna.

I nöd och lust

Ibland blir jag glad över att bo i Sverige. Statsministern har aviserat att en proposition om en könsneutral äktenskapsbalk kommer i höst. Nu säger Mona att hon kommer att ta fram ett lagförslag hon också. Det sker alltså en politisk tävlan om en rättvisereform som omfattar en ganska liten minoritet. I hur många andra länder ser man politiker som beter sig så? Det indikerar dels att svenskar överlag har sunda värderingar, så att politiker vågar genomföra reformer utan att straffas med färre röster; dels att politiker inte bara styrs av snävt röstmaximerande, ty trots allt bryr sig inte så många väljare om denna fråga. Lite förvånande, mycket uppmuntrande.

New York Times Magazine skrev häromdagen om den nya trenden bland unga homosexuella par i USA, att gifta sig:

Many young gay men don’t see themselves as all that different from their heterosexual peers, and many profess to want what they’ve long seen espoused by mainstream American culture: a long-term relationship and the chance to start a family.

På bilden ses Benjamin McGuire och hans make Joshua Janson i deras hem i Boston. I Massachusetts får par av samma kön gifta sig sedan 2004. Och tänka sig, jorden har inte gått under!

Grymhet mot barn

Bahrain tycks nu komma att försöka utrota homosexualitet genom att hålla koll på barnen:

School students could soon be spied on under a campaign to stamp out homosexuality, under demands made by MPs yesterday. … It also called for monitoring in schools and for pupils who veer towards homosexuality to be punished.”

Ja, vad ska man säga? Fascism!

Känsliga fotbollsspelare

Juventus förre sportchef:

En homosexuell spelare kan inte göra en fotbollsspelares jobb. Fotbollsvärlden är inte gjord för dem. Det finns en speciell stämning då man står naken i duschen.”

Det är märkligt hur känsliga vissa heterosexuella män är. Samma argument används i USA för att förmena homosexuella möjligheten att verka i det militära. Dessa heteromän ska klara av pressen att spela VM-match och att döda irakier. Men att bli beskådad i duschen! Ja, där går gränsen.

Manligheten sitter i skägget

Min gode vän Karl skrev en gång:

Bögar som odlar skägg hatar sig själva.

Idén är att skägg är ett attribut som hjälper den man som bär det att framstå som mer manlig. Att detta anses önskvärt har att göra med att manlighet premieras och att mindre manliga drag hos en man föraktas, såväl av andra män som av mannen själv. Det ligger nog en del i detta, men även heterosexuella män kan väl vilja förstärka sina manliga drag genom ansiktsbehåring? Ty har inte alla män vissa ”feminina” sidor? (Har man dålig skäggväxt kan man testa denna finska produkt.)

Barn som svepskäl

Återigen påstås att äktenskapet som civilrättslig institution måste förbehållas heterosexuella par med hänvisning till barnen:

Vi instämmer med juristen Anders Svensson (SvD Brännpunkt 30/3) att äktenskapet inte bara är ett ord. Det är en institution för barns uppfostran med två föräldrar.”

Sjävklart är äktenskapet inte bara ett ord – men ords betydelse utvecklas, mina herrar. Och om barn ska krävas för ett giltigt äktenskap undrar jag varför ni inte vill förbjuda sterila par, åldriga par och par som inte vill ha barn att ingå äktenskap. Det är väl inte så att ni använder barnargumentet som svepskäl för att stigmatisera homosexuella? Alternativt eller dessutom är ni okunniga i juridik, ty införandet av en könsneutral äktenskapsbalk är helt irrelevant för barns juridiska ställning.

Lesbiska med läppstift

lword.jpg

Jag har tidigare uppmärksammat bears, dvs. homosexuella män som är tjocka och håriga och som önskar framstå som maskulina. Deras motsvarighet på kvinnosidan torde vara lipstick lesbians, dvs. homosexuella kvinnor som är smala och fräscha och som önskar framstå som feminina. De klär sig ofta i kjol och klänning, har långt hår (men bara på huvudet) och använder smink. På bilden ses några typiska kvinnor av detta slag från tv-serien The L Word.

Se förresten denna lesbiska limerick.

Heterosexuella homofober

En studie* indikerar att heterosexuella män som har en tydligt negativ inställning till homosexuella själva upplever sexuell attraktion till andra män. Abstract:

The authors investigated the role of homosexual arousal in exclusively heterosexual men who admitted negative affect toward homosexual individuals. Participants consisted of a group of homophobic men (n = 35) and a group of nonhomophobic men (n = 29); they were assigned to groups on the basis of their scores on the Index of Homophobia (W. W. Hudson & W. A. Ricketts, 1980). The men were exposed to sexually explicit erotic stimuli consisting of heterosexual, male homosexual, and lesbian videotapes, and changes in penile circumference were monitored. They also completed an Aggression Questionnaire (A. H. Buss & M. Perry, 1992). Both groups exhibited increases in penile circumference to the heterosexual and female homosexual videos. Only the homophobic men showed an increase in penile erection to male homosexual stimuli. The groups did not differ in aggression. Homophobia is apparently associated with homosexual arousal that the homophobic individual is either unaware of or denies.”

Det var det här med reaktionsformation, ja. Av de heterosexuella män jag känner uppvisar ingen, mig veterligt, några personliga problem med att andra män är homosexuella. Men det finns tyvärr andra med allvarliga problem.

________________________

*Adams, H.E., Wright, L.W., Jr. och Lohr, B.A. (1996). ”Is Homophobia Associated with Sexual Arousal?Journal of Abnormal Psychology 105(3): 440–445.

Liket i garderoben

Jag läste nyligen Ingeborg Svenssons doktorsavhandling Liket i garderoben – och jag är lika uppslukad som Linna Johansson. Jag hade ingen aning om att etnologisk forskning kunde vara så analytisk och insiktsfull. (Det finns en olycklig tendens bland vissa nationalekonomer att se ner på ”mjukare” vetenskaper som etnologi.) Boken har dessutom ett personligt tilltal och väcker många tankar om döden, både av filosofisk och praktisk art. Avhandlingens abstract kan läsas här.

liket.jpg

Det jag berördes starkast av var skildringen av vad som hände med homosexuella män som dog i aids. Deras liv osynliggjordes regelmässigt av de anhöriga. De uteslöt eventuell livspartner från dödsannonser och begravningsarrangemang och de ”nollställde” den döde mannens liv, så att hans homosexualitet försvann. Tillbaka in i garderoben som lik, alltså.

För egen del vill jag dock inte ha någon begravning.

Kristdemokratisk barmhärtighet

Två tidigare riksdagsledamöter för kristdemokraterna, ”professorTuve Skånberg och advokat Rolf Åbjörnsson, fortsätter idag den högstämda kristdemokratiska retoriken (som jag tidigare har betecknat som tecken på hybris) mot en könsneutral äktenskapsbalk. Helt i linje med tidigare uttalanden.

Så här uttalade sig Skånberg i Ystads Allehanda den 16 augusti 1993:

Och just därför säger kds nej till homoäktenskap, incest även mellan vuxna, och månggifte i olika former. Samhället får inte sanktionera dessa samlevnadsformer – dels för dess egen sammanhållning, styrka och fortlevnad, men främst för individernas egen lycka och välgång, och för det uppväxande släktet. De är tecken på en kultur i nedgång, i dekadens och söndervittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier.”

Och så här sa Åbjörnsson i Svenska Dagbladet den 21 juli 1998:

Vi tror på ett samhälle grundat i naturliga förhållanden. Sedan får man på ett barmhärtigt sätt hantera dem som är avvikande, men det kommer aldrig att bli norm. En viss restriktiv hållning till att i alla lägen leva ut sitt personliga sexualliv får man nog vara öppen för.”

Tredje rikets orgier, minsann! Men man får vara tacksam för den barmhärtighet de båda herrarna vill utsträcka numera. Tidigare motsatte de sig med näbbar och klor partnerskapslagen. Nu vill de behålla den och göra den mer tilltalande, bl.a. genom att ta bort ordet ”registrerat” före partnerskap. Mycket barmhärtigt. Men likabehandling, nej, där går gränsen.

Uppdatering: Det kan tyckas som ett smidigt sätt att lösa konflikten i regeringen, att fyra eller fler riksdagsledamöter från Alliansens partier röstar med oppositionens förslag den 16 april. Men jag skulle ändå föredra att regeringen får lägga en proposition i höst, nu när statsministern har aviserat en sådan. Först om en sådan blir urvattnad skulle jag rekommendera att Alliansledamöter röstar med oppositionen.

Homo men inte gay

I senaste avsnittet av Nip/Tuck fick man se huvudpersonerna Christian och Sean i en poolscen. Se ett kort utdrag (tyvärr med tysk dubbning):

Miljön runt poolen, Seans attityd och texten i bakgrundssången ”I Like the Boys” talar samma språk: det är en spänd tillvaro att vara man i en strikt manlig, homosexuell kontext. Man observeras och värderas hela tiden; ett visst slags perfektionistiskt skönhetsideal råder; och icke synliga talanger kommer inte till sin rätt. Det kan leda till den attityd som sångtexten uttrycker:

People say I’m gay
I just say no way.

Dvs. man är homosexuell men inte gay, i betydelsen del av en explicit “gaykultur”. Vilket påminner mig om ett annat citat, som fångar det faktum att många homosexuella attraheras mest av maskulina, strejta killar:

The only inconvenience about preferring men is that most of the recruiting has to be done among gays.

Detta kan antagligen förklara en “maskulin” trend bland många homosexuella män (även om vissa går till överdrift). Det gäller att signalera att man är macho för att bli attraktiv. Då blir man ju nästan hetero.

Freud om homosexualitet

freud.jpg

I ett berömt brev till en amerikansk mor* skrev Sigmund Freud 1935:

Homosexuality is assuredly no advantage, but it is nothing to be ashamed of, no vice, no degradation, it cannot be classified as an illness; we consider it to be a variation of the sexual function produced by a certain arrest of sexual development. Many highly respectable individuals of ancient and modern times have been homosexuals, several of the greatest men among them (Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc.). It is a great injustice to persecute homosexuality as a crime, and cruelty too.”

Se även ett tidigare inlägg.

_______________________

*Återgivet i American Journal of Psychiatry (1951, 107: 786).

Vi är alla sodomiter

Andrew Sullivan noterar följande i sin viktiga essä ”Unnatural Law: We Are All Sodomites Now”:

It’s worth noting, then, that from the very beginning sodomy and homosexuality were two categorically separate things. The correct definition of sodomy – then and now – is simply non-procreative sex, whether practiced by heterosexuals or homosexuals. It includes oral sex, masturbation, mutual masturbation, contraceptive sex, coitus interruptus, and anal sex – any sex in which semen does not find its way into a uterus.

Och med denna förståelse av begreppet inser man att den ökade acceptansen av homosexuella relationer och handlingar – vilket också inkluderar avskaffandet av sodomilagar runtom i världen, i Sverige 1944 och i USA så sent som 2003 – sannolikt hänger samman med en bredare samhällsutveckling där också synen på heterosexuella handlingar har genomgått en stor förändring.* Fortplantning ses sedan länge inte av breda folklager som ett nödvändigt krav för att en sexuell handling ska vara acceptabel; och preventivmedel har möjliggjort sex utan avkomma som en praktisk möjlighet.

Sullivan, som i uppsatsen främst kritiserar Katolska kyrkans ”naturrättsliga” syn på sex, skriver också:

As a simple empirical matter, we are all sodomites now, but only homosexuals bear the burden of the legal and social stigma. Some studies have found that some 90 to 95 percent of heterosexual couples engage in oral sex in their relationships, similar numbers use contraception, and a smaller but still significant number practice anal sex. We don’t talk about this much because we respect the privacy of intimacy. The morality of sex in today’s West is rightly one in which few public moral judgments are made about any sexual experiences that are private, adult, and consensual. Within these parameters, non-procreative sex is simply the norm.

Det påminner mig om en kalkyl jag gjorde för några år sedan. Antag att en genomsnittlig man ejakulerar tre gånger i veckan från 15 till 75 års ålder. Det ger 9360 ejakulationer. Antag vidare att en genomsnittlig man har två barn och att det krävs 50 ejakulationer för att producera ett barn, dvs. att 100 krävs för två barn. Då kvarstår 9260 ejakulationer som varken har syftat till eller har lett till avkomma, vilket ger en andel på 98,9 procent. Vi är, som sagt, alla sodomiter nu. Och det är i sanning inget att beklaga.

___________________________

*Men alla gillar inte utvecklingen. Särskilt inte kristna.

Gay for pay

Se detta inslag från MTV:s True Life, om den heterosexuelle killen Aaron James som spelar in gayporr enbart för pengarnas skull. Tydligen ger det fem gånger så hög ersättning som inspelning av heteroporr. Ett intressant fenomen, hursomhelst.

Dags för konsekventa regler?

Har pingströrelsens ledare Sten-Gunnar Hedin måhända läst denna blogg?

I förhållande till idealbilden ser jag homosexualitet som avvikande, precis som skilsmässa, omgifte, samboförhållanden med mera. I de senare fallen är vi mer tillåtande nuförtiden, det är själavårdsärenden snarare än församlingsärenden numera, och jag tycker att vi borde ha ett rejält samtal kring om inte det också borde gälla kring homosexualitet.”

En annan pastor, Stanley Sjöberg, är också mer öppen för homosexuella medlemmar än tidigare. Men vad är det för villkor han ställer?

Jo, det finns en gräns. För mig går den vid att brottas med sin egen situation, att vilja leva rätt men inte klara av det, jämfört med att säga: ‘jag har rätt och Bibeln har fel’.”

Det är alltså OK att vara medlem om man lever i något slags hat till sin egen läggning och försöker bekämpa den kärlek och attraktion man känner. En psykiskt osund tillvaro, skulle jag säga. Det är för övrigt intressant att Sjöberg inte överväger möjligheten att han själv har fel om vad bibeln säger om homosexualitet.

Sodom och Gomorra

Bibeln innehåller en berättelse om hur städerna Sodom och Gomorra förstördes av Jahve.* Pet Shop Boys har en relativt ny låt som heter just ”The Sodom and Gomorrah Show”. Man kan ansluta sig till denna show, men ett anslutande rymmer både fröjder och faror. I låten får en ung man följande fråga och information:

Are you gonna go
to the Sodom and Gomorrah Show?
It’s got everything you need for your complete
entertainment and instruction.
Sun, sex, sin, divine intervention,
death and destruction.
The Sodom and Gomorrah Show
is a once-in-a-lifetime production.

_______________________

*John Boswell argumenterar i Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality (University of Chicago Press, 1980, s 92 ff) för att berättelsen inte handlar om homosexualitet utan mer sannolikt om våldtäkt och ogästvänlighet. I vilket fall har ortsnamnet Sodom sedermera givit upphov till ordet sodomi.

Alla dessa bokstäver

Maciej Zaremba skriver i DN:

Av stilistiska skäl skall jag inte använda akronymen ”hbt-personer” (homosexuella, bisexuella och transpersoner*), som vissa menar att man måste göra för att visa insikt om mångfalden.

Få har kunnat undgå att märka att HBT-akronymen har blivit poppis i Sverige. Den lanserades av Greger Eman i RFSL:s tidning Kom Ut (nr 4/2000), med syfte att göra homo- eller gayrörelsen (nu mer eller mindre utdöda begrepp!) mer inklusiv. Eman knöt därvidlag an till engelsktalande länders GLBT-akronym (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender).**

regnbagsflagga.jpg

Nu menar dock vissa att HBT är exkluderande. Sveriges förenade gaystudenter kallar sig t.ex. numera Sveriges HBTQ-studenter, där q:et står för queer. Ja, varför ska inte queer-personer få vara med? I USA har det inte stannat där. Vissa förespråkar användandet av GLBPTQQI (Gay, Lesbian, Bisexual, Pansexual, Transgender, Queer, Questioning, Intersex), vilket väl på svenska skulle bli HBPTQFI. Det börjar bli knepigt att hålla reda på alla förkortningar (för att inte tala om vad fenomenen bakom förkortningarna innebär) – och man frågar sig om det logiska slutet inte är att inkludera alla utom de heteronormativa. Mycket riktigt kallades en ungdomsverksamhet inom RFSL Stockholm ett tag för ”Icke-heteronormativ ungdom” (IHU), dvs. man definierade sig i termer av vad man inte är.

Hur ska man se på detta? Att använda sig av akronymer kan vara bra för att uttrycka något långt på ett koncist sätt, vilket talar för användandet av HBT i frågor som är gemensamma för homo- och bisexuella samt transpersoner. Men jag ser fyra problem:

 1. HBT låter kliniskt och opersonligt, särskilt som etikett på människor. Vem vill vara en ”HBT-person”? Ska akronymen användas verkar det bäst i politisk-sociala, inte privata, sammanhang.
 2. Det finns frågor som inte är gemensamma för homo- och bisexuella samt transpersoner. Ibland är det riktigt att särskilja grupperna, vilket kan försvåras av en etablerad akronym.
 3. Om målet är att alla som avviker från heteronormen ska inkluderas i den akronym som används blir det till slut lätt bisarrt. Det finns många bokstäver i alfabetet.
 4. Är inte själva grundtänkandet (”oss kontra dem”, ”inkluderad eller exkluderad”) i sig konfliktskapande?

Summa summarum använder jag mig inte själv av begreppet, då jag tycker nackdelarna överväger fördelarna. Och apropå Zaremba-citatet: man kan ha insikt om, och uppskatta, mångfalden ändå.
_______________________________

*Begreppet ”transpersoner” är i sig omstritt. Vissa finner det kränkande.
**Dock finner vissa lesbiska GLBT kränkande och sexistiskt och förespråkar istället LGBT.

Skönhetens linje

Den underbara boken The Line of Beauty av Alan Hollinghurst är nu översatt till svenska. Jag är väldigt förtjust i slutklämmen på Aftonbladets recension:

… är det någonting man kan lära sig av Skönhetens linje så är det att det faktiskt är tillåtet att gilla saker enbart för att de är vackra.

beauty.jpg

Se ett mig kärt citat från boken och tv-serien.

Zaremba och queer-teorin

Maciej Zaremba konstaterar att queer-tänkandet har en stark ställning på Lärarhögskolan, med ibland absurda konsekvenser:

”Vi har fått en jaktstämning i huset”, säger en av chefslärarna. ”Lärarna tänker sig för så att de inte säger något som kan vinklas till en anmälan. Undervisningen blir därefter: ointressant.”

Och visst finns det ett militant drag hos vissa queer-aktivister, vilket jag själv har kritiserat. Till viss del tror jag att det hör samman med en Foucault-inspirerad förståelse av verkligheten som styrd av maktrelationer, inte argument. När man själv ges makt ses det som oproblematiskt att nyttja den, för om man själv inte gjorde det skulle ”den vita, medelålders, heterosexuelle mannen” fortsätta med sin dominans. Lite grann ses maktinnehav som ett nollsummespel.

Själv ansluter jag mig till en mer rationalitetspräglad, positivistisk syn på tillvaron. Konflikter löses bäst, inte genom att slå andra i huvudet och sätta dem på plats nyttjandes maktmedel, utan genom saklig argumentation och respektfylld konversation. Att skrämma eller tvinga någon till tystnad är en destruktiv metod i ett fritt samhälle. Ändrar man människors tänkande och hjärtan på det viset? Får man genuin respekt med sådana metoder? Jag tror inte det.

Med det sagt tycker dock att det är viktigt att skilja på den dogmatik som präglar vissa queer-förespråkare och de insikter som queer-teorin faktiskt för med sig. Zaremba ger inte dessa tillräckligt erkännande. Det finns ett stort mått av sociala konstruktioner runt kön, kärlek och sexualitet som behöver problematiseras och dekonstrueras. (Därmed inte sagt att allt, eller ens att det mest fundamentala, runt kön, kärlek och sexualitet är sociala konstruktioner.) Att formuleringar i skolböcker och att sätt att uttrycka sig om homosexuell kärlek från lärarhåll har varit och fortfarande, här och var, är förtryckande och destruktiva för de elever som råkar vara homosexuella står utan allt tvivel.* Det är viktigt att skolan inte tar ställning för ett sätt att vara och leva framför ett annat.

Men detta mål uppnås bäst genom välunderbyggd argumentation och rationell dialog, inte genom hot och tvång och genom en överdriven nit att ”sätta dit” varje person som råkar formulera sig lite ogenomtänkt. Det är alltså queer-aktivismens metoder, inte målet om neutralitet och saklighet i synen på sexuell läggning och identitet, som är problemet. Det föll bort hos Zaremba.

Uppdatering: Zaremba skildrar vidare. Och PJ Anders Linder vill stoppa anmälningshysterin, liksom Johannes Åman (vilket jag principiellt sympatiserar med, men frågan är om detta är ett stort problem i praktiken).

____________________________

*Jag har själv tidigare engagerat mig i ett samtal med ett av Sveriges största bokförlag och en författare angående felaktiga och nedvärderande skrivningar om homosexualitet i en lärobok i psykiatri, som ledde till kraftiga revideringar i en senare upplaga.

Min ”kom ut”-berättelse

I SvD återges läsarreaktionerartikelserien om människor som har gått från att leva med någon av motsatt kön till att leva med någon av samma kön. Jag tycker att de illustrerar vikten av att homosexuella själva är öppna om sin läggning. Inte på ett demonstrativt sätt men på samma sätt som heterosexuella (utan att tänka på det) är öppna om sin läggning genom att tala om sina liv i vardagen. Detta för att visa heterosexuella att det hela inte är något konstigt och för att ge unga homosexuella mod att leva som de är utan skamkänslor av något slag. Det är inte hälsosamt att leva som smygis; och det är inte hälsosamt när bögar gifter sig med kvinnor för att ”passa in”. Inte minst är det destruktivt för kvinnorna.

För den som är intresserad har jag skrivit ned min egen ”kom ut”-berättelse här.

Homoadoption i Israel

Israel tillåter nu, liksom Sverige, homosexuella par att prövas för att bli adoptivföräldrar:

‘I welcome the decision,’ Welfare Minister Isaac Herzog said in a press release. ‘There is no reason same-sex couples who meet the criteria for adoption should not be able to join the process of adoption and of parenthood. We must adapt to the spirit of the times and the changes that are afoot.'”

Även om homoadoption har ägt rum där tidigare

Björnar utmanar skönhetsideal

Det finns en bild av homosexuella män som feminina, sminkade och sköra. Men det är antagligen relativt okänt att det finns en växande björnkultur bland homosexuella, med vilket avses en uppskattning av håriga, skäggiga, tjocka män, s.k. björnar. Andrew Sullivan har skrivit vad som har kommit att bli rörelsens manifest. Rörelsen vänder sig mot tidens skönhetsideal, inriktad på smalhet, muskler och släthet. Personligen har jag mycket, mycket litet till övers för björnar och björnkultur, men jag tycker att det är festligt att det finns rum för alla smaker.

bears.jpg

Sullivan beskriver vad det handlar om:

What’s it about? In part a celebration of mature masculinity – untweaked, unshaven, full-bellied masculinity. Simultaneously, it’s an attempt to subvert a little of that masculinity. The atmosphere is almost aggressively gentle, good-humored, accepting, and friendly.

Vem tänker på kvinnorna?

Förr i tiden förekom inte öppna relationer mellan personer av samma kön – de var varken legalt eller socialt accepterade. Tvärtom var det i Sverige fram till 1944 straffbart att ha sex med någon av samma kön! Hur gjorde då homosexuella? De förträngde sina känslor eller levde ut dem i smyg. Många gifte sig, såsom förväntades av dem. Tyvärr förekommer giftermål på denna falska grund även i dag, vilket ju för övrigt är temat för Brokeback Mountain.

I SvD berättar Eva om hur hon upptäckte att hennes man i själva verket är homosexuell:

När Eva upptäckte att hennes man surfade på gaysidor ville hon inte tro det. För att få bevis satte hon in en kontaktannons i manligt namn på en homosajt. Maken nappade. Det visade sig att han var regelbundet otrogen med män.

Just denna kostnad tycker jag inte har lyfts fram tillräckligt. Det är inte bara så att negativa attityder, normer och lagar skadar homosexuella och förminskar deras möjlighet att realisera sin livspotential –  dessa ting skadar i hög grad också de kvinnor som bögar gifter sig med bara för att de känner att det enda socialt accepterade är en heterosexuell relation.

Toy boy i Nip/Tuck

I gårdagens avsnitt av Nip/Tuck kom den rike äldre bögen Arthur (spelad av Richard Chamberlain) till plastikkirurgmottagningen för att få sin toy boy Mitchell (spelad av Thad Luckinbill) ytterligare förskönad. Mitchell hade hittats av Arthur på landsbygden, där han sedan 16 års ålder var gift med en jämnårig flicka. Arthur räddade honom och tog honom med till storstaden, där Mitchell fick ett glamoröst liv. Hans ungdom och skönhet gav honom många favörer, bl.a. en Porsche.

richard_thad.jpg

Fenomenet är intressant: att sälja sig för pengar, men inte för ett tillfälle, utan i ett semipermanent arrangemang. Ett mellanting mellan prostitution och äktenskap? Särskilt intressant: att en straight/bisexuell kille säljer sig till en bög. Varför inte till en rik kvinna? Är kvinnor mer ute efter äkta romantisk kärlek och inte särskilt villiga att försörja en toy boy?

Årets homo

Man kan tycka att det är lite överflödigt att år 2008 utse ”Årets homo” – vad är det för pris att vinna i vårt öppna och accepterande samhällsklimat? Men jag tycker faktiskt att årets pristagare, den moderate riksdagsledamoten Tomas Tobé, är värd att lyftas fram. Han är en av dem som har varit med att skapa de nya moderaterna – och nu menar jag inte främst den ekonomiska utan mer den sociala politiken. Ett mer liberalt moderaterna, som nu också har föresatt sig att genomföra en könsneutral äktenskapslagstiftning, gör mig glad. Och Tomas Tobé är en inte oviktig del i den utvecklingen.

Se ett tre minuters sammandrag från Gaygalan, där Tomas hörs tala lite grann. Och här är han på bild därifrån med pojkvännen Markus:

tobe.jpg

Homoäktenskap – en konservativ idé

Det finns en märklig föreställning bland vissa kristna, konservativa och kristdemokrater (i den mån dessa tre kategorier låter sig separeras) om att förespråkandet av en könsneutral äktenskapsbalk är ett uttryck för en omstörtande radikalism. Syftet tros vara att underminera äktenskapet som institution. I Sverige har kampanjen Bevara äktenskapet argumenterat på detta tema; och en liknande kampanj i England har gjort detsamma.

Detta är en total missuppfattning. Det har krönikören på SvD:s ledarsida Elise Claeson insett:

Alla som tror på kärnfamiljen bör välkomna homoäktenskap. Gifta lever längre och är friskare än ogifta, och självklart ska också bögar och flator få möjlighet till äktenskapets lycka.”

Detta argumenterade Andrew Sullivan för redan 1989, då han skrev ”Here Comes the Groom: A Conservative Case for Gay Marriage”:

Legalizing gay marriage would offer homosexuals the same deal society now offers heterosexuals: general social approval and specific legal advantages in exchange for a deeper and harder-to-extract-yourself-from commitment to another human being. Like straight marriage, it would foster social cohesion, emotional security, and economic prudence. Since there’s no reason gays should not be allowed to adopt or be foster parents, it could also help nurture children. And its introduction would not be some sort of radical break with social custom. As it has become more acceptable for gay people to acknowledge their loves publicly, more and more have committed themselves to one another for life in full view of their families and their friends. A law institutionalizing gay marriage would merely reinforce a healthy social trend.”

Likaså argumenterar Jonathan Rauch för att homoäktenskap är i linje med ett hayekianskt tänkande. Och nu tar en kommande konferens i Texas sig an frågeställningen.

En ateistisk president?

USA har en kär plats i mitt hjärta, och det är spännande att följa det jämna presidentvalet, men det finns inslag i detta lands kultur som jag finner beklämmande. En Gallupundersökning genomförd den 6-9 december 2007 ställde följande fråga:

Mellan nu och 2008 års konvent kommer presidentkandidaternas kvalifikationer – deras utbildning, ålder, religion, ras osv. – att diskuteras. Om ditt parti nominerade en allmänt välkvalificerad person för presidentämbetet som råkade vara [se nedan], skulle du rösta på den personen?

Resultatet:

minoriteter.jpg

Jag tror inte att jag skulle ha någon större politisk framgång i Amerika.

Flexibel sexuell läggning

SvD har intervjuat Kristina, Ulf, Kjell och Henrik, som samtliga har gått från att ha levt heterosexuella liv till att leva homosexuellt. Hur ska det förstås? Är inte den sexuella läggningen permanent? Är man inte homo eller hetero?

Man kan tänka sig två förklaringar:

 1. Den sexuella läggningen kan förändras.
 2. Den sexuella läggningen kan inte förändras, men det finns en tredje sexuell läggning, bisexualitet, som möjliggör att en person attraheras av båda könen (parallellt eller sekventiellt).*

Jag tror att 2 är korrekt. Men till detta måste läggas att den sexuella identiteten (hur man ser på sig själv och vilken bild av sig själv man förmedlar) kan förändras, oavsett läggning.

Man kan t.ex. tänka sig att en homosexuell person förtränger sin läggning och intalar sig själv och andra att han visst är heterosexuell. Dvs. identiteten är heterosexuell men den underliggande läggningen homosexuell. Om en sådan person vid ett senare tillfälle i livet upplever spänningen mellan identitet och läggning som svårhanterlig och väljer att ändra sin identitet kan det uppfattas som att själva läggningen har förändrats. Samma sak med en bisexuell person: sexuell identitet kan ändras av sociala och personliga skäl utan att den underliggande läggningen förändras.

Det finns vissa som menar att kvinnors sexualitet är mer flexibel än mäns – men kanske betyder det bara att kvinnor har en bisexuell läggning i högre grad än män och att deras identitet därför lättare kan ändras? Eller att deras identitetstänkande rent allmänt är mer flexibelt och öppensinnigt?

______________________________

*Heterosexualitet kanske motsvaras av 0–1 på Kinseyskalan; bisexualitet av 2–4; och homosexualitet av 5–6.

Att dyrka någon

The History Boys är en film som jag blev starkt berörd av – ja, jag blev t.o.m. tårögd av den. Den handlar om en grupp engelska tonårspojkar i en pojkskola, deras försök att komma in på Oxford University, deras känslor för varandra och för lärarna – och den innehåller en väldigt fin sång, ”Bewitched, Bothered and Bewildered”, där den söte judiske pojken Posner sjunger om sin stora kärlek i klassen:

I’ll sing to him, each spring to him, and worship the trousers that cling to him.

Jag vill också dyrka allt som hör en skönhet till!

Kyrkors krav på medlemmar

Enligt HomO får, om man ska tro Dagens rapportering, inte kyrkor i Sverige neka någon person medlemskap utifrån sexuell läggning. Jag är inte jurist och vet inte om lagen verkligen säger så; men om den gör det anser jag att den bör ändras. En frivilligorganisation bör ha rätt att själv utforma kriterier för medlemskap. Att man sedan personligen kan finna sådana kriterier frånstötande är en annan sak. Gör man det och är medlem får man antingen försöka ändra kriterierna inom organisationen eller lämna den; gör man det utan att vara medlem kan man förstås också genom argument försöka påverka organisationens beslutfsfattare samt försöka påverka andra att inte stödja organisationen. Men man bör inte använda lagen, dvs. tvång, för att stipulera medlemsreglers utformning.

Å andra sidan, väljer man som organisation att ta emot offentliga bidrag finner jag det helt rimligt att staten ställer vissa strukturella krav, kanske av det slag HomO framför. Men återigen, en organisation bör, om den väljer att inte följa sådana krav, inte förbjudas, med hot om straff, att utforma sina medlemskriterier som den vill. Det räcker gott med att bidragen dras in.

Kan man se vem som är homo?

Ny forskning tyder på att gaydar (dvs. förmågan att identifiera personers sexuella läggning utifrån okulär inspektion) existerar:

Ambady and colleague Nicholas Rule, both at Tufts University in Medford, Massachusetts, wondered about sexual orientation. They showed men and women photos of 90 faces belonging to homosexual men and heterosexual men for intervals ranging from 33 milliseconds to 10 seconds. When given 100 milliseconds or more to view a face, participants correctly identified sexual orientation nearly 70% of the time.

Hur kan detta förklaras? Har homosexuella män mer feminina drag? Eller hade de homosexuella män som deltog i studien mer feminina drag? Har det med hudvårdsprodukter, hårvård/frisyr, grooming eller smink att göra? Eller finns det något annat hos homosexuella män som noteras? Gäller det även smygisar? I så fall blir bortförklaringar och försök att dölja sin sanna läggning förstås mindre trovärdiga.

_______________________

Rule, N. O. och Ambady, N. (2008). ”Brief Exposures: Male Sexual Orientation Is Accurately Perceived at 50 ms.” Journal of Experimental Social Psychology, 44: 1100–1105.

Varför är könstänkandet så starkt?

Två gripande filmer, Mitt liv i rosa och The Blossoming of Maximo Oliveros, har fått mig att undra över det starka könstänkandet. När barn bryter mot invanda könsroller tycks många vuxna reagera våldsamt. Stackars lille Ludovic i den förra filmen plågas av såväl grannar som föräldrar, på ett sätt som gjorde mig djupt upprörd. Här kan han ses tvångsklippt (han ville ha kvar sitt lite längre hår):

ludo.jpg

Hur kommer det sig att människor reagerar på detta starka sätt? Jag förstår det inte. Vad exakt är så hotfullt med att en pojke uppvisar feminina drag och kanske vill bli en flicka? Varför är vaktslåendet om pojke och flicka, om han och hon, så angeläget? Jag frågar mig om det finns rationella argument eller om primitiva känslor styr, om en simplistisk drift att enkelt kunna se tillvaron svartvitt och dikotomt ligger bakom.

Här är Maximo, i den senare filmen, på bild med den polis han är kär i:

maxi.jpg

Se ett tidigare inlägg i denna fråga.

Paglia om att trotsa naturen

Nyligen läste jag ett citat av Camille Paglia som har bitit sig fast i mitt sinne. Det är hämtat från boken Vamps & Tramps: New Essays (Vintage, 1994) och lyder så här:

Homosexuality is not ‘normal.’ On the contrary, it is a challenge to the norm; therein rests its eternally revolutionary character. Note I do not call it a challenge to the idea of the norm. Queer theorists – that wizened crew of flimflamming free-loaders – have tried to take the poststructuralist task of claiming that there is no norm, since everything is relative and contingent. This is the kind of silly bind that word-obsessed people get into when they are deaf, dumb, and blind to the outside world. Nature exists, whether academics like it or not. And in nature, procreation is the single, relentless rule. That is the norm. Our sexual bodies were designed for reproduction. Penis fits vagina: no fancy linguistic game-playing can change that basic fact. However, my libertarian view, here as in regard to abortion, is that we have not only the right, but the obligation to defy nature’s tyranny. The highest human identity consists precisely in such assertions of freedom against material limitation. Gays are heroes and martyrs who have given their lives in the greatest war of them all. (s 70-71)

Jag har ofta tänkt i liknande banor när det gäller barnafödande, denna händelse som enligt de flesta står över allt annat och som är upphöjd över all kritik. Vill man inte ha barn anses det föreligga något allvarligt fel på en. Men barnalstring är resultatet av en biologisk drift och därför inte särskilt heroisk alls. Det heroiska är att utveckla en förmåga att distansera sig ifrån, att disciplinera, att tygla denna simpla drift. Den som med sitt förnuft sätter sig över naturens automatiska impulser, han är heroisk.

Ska skilsmässa tillåtas?

Bibeln innehåller regler för hur människor ska och inte ska leva tillsammans. Många kristna anser därför homosexuella relationer moraliskt felaktiga, eftersom de menar att bibeln förbjuder sådana, t.ex. i Rom. 1:24–32. (Denna syn kan i och för sig ifrågasättas, men låt oss anta att den är korrekt, för argumentationens skull.) Och det är inte bara så att de begränsar sig till att upprätthålla en sådan syn i sina församlingar – de försöker också påverka lagstiftningen, med syftet att staten inte ska erkänna homosexuella relationer.

Det må så vara. Men om bibeln ska utgöra rättesnöre, hur kommer det sig att dessa kristna inte på samma sätt och med samma energi motsätter sig skilsmässa, såväl i församlingarna som i lagstiftningen? Om man vill bevara äktenskapet förefaller det långt viktigare än att hindra att några tusental homosexuella får gifta sig, och dessutom minst lika angeläget, på biblisk grund.

Låt mig citera Nya Testamentet:

Matt. 5:32: ”Men jag säger eder: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott.

1 Kor. 7:10,11: ”Men dem som äro gifta bjuder jag – dock icke jag, utan Herren; En hustru må icke skilja sig från sin man (om hon likväl skulle skilja sig, så förblive hon ogift eller förlike sig åter med mannen), ej heller må en man förskjuta sin hustru.

Dessa bibelord följs inte strikt av kristna idag, och personer som skiljer sig av andra skäl eller gifter om sig fördöms inte. (Det finns några undantag, som Katolska kyrkan, men mig veterligt försöker den inte påverka lagstiftningen på området.)

Många kristna förefaller alltså vara selektiva i sin bibeltolkning. Det inger inte respekt. Nästa gång du stöter på kampanjen Bevara äktenskapet, fråga vad de gör för att förbjuda skilsmässor i kristna församlingar och i svensk lag. Svaret avslöjar om de verkligen vill bevara äktenskapet (på ett sätt som kan drabba dem själva!), eller om de är ute efter att stigmatisera och exkludera homosexuella.

Terapi för att byta läggning

Den s.k. ex-gay-rörelsen hävdar att det går att byta sexuell läggning, från homo- till heterosexualitet, genom terapi. (Det framgår inte om det går lika bra att byta i motsatt riktning, om nu någon skulle önska det.) En av rörelsens frontfigurer är Richard Cohen. Han tillämpar två terapeutiska metoder som sägs hjälpa:

 1. Beröringsterapi. (”It is non-sexual”, försäkrar han.)
 2. Tennisracketterapi.

I detta korta videoinslag får vi se exempel på båda. Man kan tänka sig hur effektiva de är för att göra gays strejta.

Yttrandefrihet och kränkningar

Till skillnad från RFSL och i likhet med John Stuart Mill är jag för yttrandefrihet. Självklart måste personer som anser att äktenskapslagstiftningen endast ska omfatta personer av olika kön få framföra sin uppfattning. Däremot ska de förstås inte få stå oemotsagda.

Att någon känner sig ”kränkt” (o, detta modeord!) är inte ett tillräckligt skäl för inskränkt yttrandefrihet. Feminister känner sig ”kränkta” av underklädesreklam och muslimer känner sig ”kränkta” av satirteckningar av Muhammed. Det får de stå ut med i ett fritt samhälle.

Var befinner du dig på Kinseyskalan?

Idag är det 60 år sedan Kinseyrapporten publicerades. Alfred Kinsey var en imponerande man, både i sin starka drivkraft att kartlägga saker och ting och i sitt modiga utmanande av en konservativ samehällelig sexualmoral. Han var bl.a. viktig för att visa att homosexualitet inte var särskilt ovanlig. Detta skildras fint i filmen Kinsey, liksom i denna biografi, som jag varmt rekommenderar.

akinsey.jpg

Kinsey är bl.a. känd för att ha insett att sexuell läggning är en kontinuerlig, och inte en dikotom, varibel. Han lanserade som ett mått på den sexuella läggningen Kinseyskalan, på vilken han själv ansåg sig vara en trea:

kinsey_scale.jpg

Var befinner du dig på den?

Boken alla talar om

Den kristna förkunnaren Maria Hallman har skrivit ”boken alla talar om”. Det sägs t.o.m. att alla större universitet har den. Den måste man ju skaffa! Av reklamfilmen att döma verkar den toppen:

Flamingopar utmanar påven

Berätta inte för påven, för allt i världen! Han lär få hjärtsnörp när han upptäcker att t.o.m. flamingopar utmanar hans diktat.

flamingo.jpg

Kanske upprörs han även av forskningsläget på området. Professor Charlotte J. Patterson:

Does parental sexual orientation have an important impact on child or adolescent development? Results of recent research provide no evidence that it does. In fact, the findings suggest that parental sexual orientation is less important than the qualities of family relationships. More important to youth than the gender of their parent’s partner is the quality of daily interaction and the strength of relationships with the parents they have.“

Att förfalska vem man är

Ibland ser man på och berättar om sig själv på ett sätt som kanske inte är helt korrekt. Man vill att man ska vara och uppfattas på ett visst sätt, även om man någonstans inser att det inte är ett rättvisande sätt. Man preferensförfalskar, medvetet eller omedvetet, för att uppnå sociala fördelar. Och ibland t.o.m. attackerar man det man ogillar i sig själv för att ännu tydligare försöka framstå som det motsatta.

Man kan t.ex. ha en homosexuell läggning utan att identifiera sig som homosexuell. Apropå ex-senator Larry Craig, som hävdar att ”I am not gay”.

craig.jpg

En amerikansk forskare kartlade på 1960-talet män som hade sex med andra män på offentliga toaletter. Han fann bl.a. följande:

… that 54 percent of the men were married and living with their wives. He found 38 percent considered themselves neither bisexual nor homosexual. The men wanted a sexual release that was quick and would not endanger their standing with their family or society. Just 14 percent of the men identified themselves as living-in-the-open homosexuals.

Jodie Foster lever med en kvinna

Skådespelerskan Jodie Foster bekräftar att hon är lesbisk.

jodie_foster.jpg

Varför är det egentligen av intresse? Jag tycker i grunden att frågan om sexuell läggning borde bemötas med indifferens. Varför bry sig om vilket kön det är på dem människor älskar, lever med och har sex med? Med detta menar jag inte att man ska dölja sin läggning – tvärtom är det en viktig del av en god livskvalitet att kunna vara ärlig om den man är inför vänner, familj och kollegor – utan bara att det vore önskvärt att ingen höjer på ögonbrynen vid kännedom om någons homosexualitet.

Så länge många värderar homosexualitet lägre än heterosexualitet tycker jag att det är extra viktigt att vara öppen om den man är – för att utgöra förebild för unga homosexuella (som ofta inte har det så lätt), för att motverka fördomar och för att kunna besvara frågor.

Av dessa skäl tycker jag att det är bra att Foster nu gör det hon gör.

Tilläggas kan att Foster och hennes kvinna har barn. Något att tänka på för dem som vill ”bevara äktenskapet” för att gynna barnen. Inte alla barn, tydligen.

Hatbrott – inte allvarligare än andra brott

I Sverige och i många andra länder anses en brottslig handling särskilt allvarlig och har ett högre straffvärde om den har motiverats av vissa typer av hat. Visst är hatbrott hemska – som ett färskt exempel och ännu ett färskt exempel från Stockholm klargör.

Men jag avvisar icke desto mindre synen att hatbrott ska bestraffas hårdare än motsvarande handlingar utan inslag av ”hat” – och jag gör det med större kraft än tidigare efter att ha läst Andrew Sullivans essä ”What’s So Bad About Hate?” i New York Times.

andrewsullivan.jpg

Han klargör bl.a. att vi ofta har en snäv och begränsad förståelse av fenomenet hat:

Hate, like much of human feeling, is not rational, but it usually has its reasons. And it cannot be understood, let alone condemned, without knowing them. Similarly, the hate that comes from knowledge is always different from the hate that comes from ignorance. It is one of the most foolish cliches of our time that prejudice is always rooted in ignorance, and can usually be overcome by familiarity with the objects of our loathing.”

Att försöka använda hatbegreppet för att kategorisera brott som mer eller mindre allvarliga blir svårt eller omöjligt och i vilket fall moraliskt tvivelaktigt:

The truth is, the distinction between a crime filled with personal hate and a crime filled with group hate is an essentially arbitrary one. It tells us nothing interesting about the psychological contours of the specific actor or his specific victim. It is a function primarily of politics, of special interest groups carving out particular protections for themselves, rather than a serious response to a serious criminal concern. In such an endeavor, hate-crime-law advocates cram an entire world of human motivations into an immutable, tiny box called hate, and hope to have solved a problem. But nothing has been solved; and some harm may even have been done.”

Det viktiga är att ha en stark rättsstat som beivrar brott, helt oavsett om ett visst slags hat finns med i bilden eller ej.

Två dödsfall

Två hedonister har dött.

Jag gillar denna humoristiska sida av George Melly och vill också ägna mig åt absurd konversation:

[H]is conversation would often be spiced with baffling non-sequiturs which left others feeling the conversation was getting out of control. ‘Yes, you’re right. Maud was a star in the amateur theatre,’ he would reply to a question about something entirely different.”

Hans inställning från skoltidens slut är tilltalande:

I left Stowe a convinced homosexual, believing and accepting I would always remain one. I felt no shame. On the contrary I considered myself part of an elite, a freemasonry whose members held most of the keys to what was truly creative and exciting in the grown-up world.”

Och greve Gottfried von Bismarck är likaså avliden, 44 år gammal. Knark, sprit och homosexorgier var det som gällde för honom. I lite för stora doser.

Ingen skriver för övrigt dödsrunor som engelsmännen!

Det är inte bara Förintelsen som förnekas i Iran

iranpres.jpg

Irans president Ahmadinejad var nyligen i USA. Han hade bl.a. detta att säga:

In Iran we don’t have homosexuals like in your country. In Iran we do not have this phenomenon, I don’t know who has told you that we have it.

Bra kommentar av Andrew Sullivan.

Bra att inte bry sig

Den yngre generationen har många positiva sidor:

Dessutom skulle jag inte tycka att det var någon katastrof om min son blev bög. Visst skulle det vara lite trist om man inte fick några barnbarn, men annars är det här med bög ingen stor grej för oss som är lite yngre. Vi bryr oss faktiskt inte.

Jag har länge tyckt att indifferens är en eftersträvansvärd inställning i många frågor, såsom sexuell läggning. Och apropå indifferens, skulle du bry dig om din son ville leka med dockor? Se denna fascinerande artikel om barn som bryter mot könsroller – och om föräldrars (beklagliga) olust inför det.

barn.jpg

Är homosexualitet onaturligt?

Ibland påstås att homosexualitet är ”onaturligt” och därmed också omoraliskt. Särskilt personer som influerats av katolska kyrkan och dess s.k. naturrätt tenderar att hävda det. Professor Eugene Volokh granskar detta argument närmare. Slutsats:

Whatever one’s definition of natural, either homosexuality is natural, or it’s [sic] unnaturalness says nothing at all about its propriety.

Champagnevisp

Funderar du på att köpa en champagnevisp till någon i julklapp? Läs först vad Magdalena Ribbing har att säga om denna produkt:

Fråga: Har nyligen upptäckt vilket förtjusande litet redskap champagnevispen är! Då bubblorna i mousserande viner ofta känns alltför kraftiga, kanske särskillt i viner av sämre kvalitet, kan ett lätt vispande göra underverk. Undrar nu hurpass utbrett användandet är och i vilka sammanhang vispen med fördel brukas. Vill ju inte verka pompös…

Svar: Personer med smak och stil använder inte champagnevisp. Mitt råd till de kvinnor som kommer i besittning av en champagnevisp är att önska sig ett par sådana ytterligare och därefter gå till en skicklig juvelerare och beställa ett diadem av dessa vispar att använda på de frackmiddagar som tvivelsutan ingår i umgängeslivet för champagnevisparfolket.

Män som får champagnevispar kan med fördel låta göra något dekorativt av dem, exempelvis en trevlig liten bukett som ställs i lämplig bytta och då kan utgöra en prydnad för det blanka skrivbordet på kontoret.

Att använda vispen för att avlägsna bubblorna i champagne är enbart löjligt. Champagne har bubblor. Punkt.

Vill man inte ha bubblor i vinet utan ett icke mousserande sådant ska man avstå från att dricka champagne. Det går vanligen att få ett glas stilla vin istället. Eller vatten. Utan bubblor.

Vill man undvika att verka pompös rekommenderas därför att avstå från att vispa bort de bubblor som åstadkommits i vinet genom en hantverksmässig och komplicerad procedur i den karakteristiska champagneflaskan.

Ovanstående gäller äkta champagne och viner gjorda med méthode traditionelle.
Dricker man läskedrycker och liknade kan man använda vilken gaffel eller visp som helst för att vispa bubblor till eller från. Men det var ju inte detta frågan gällde.

Magdalena Ribbing

Lesbisk limerick

A Lesbian of Khartoum
Once took a pansy to her room.
When they got into bed
They questioningly said:
”Now who does what, how, and to whom?”

(Nedtecknad i ett brev från Wulff Scherchen till Benjamin Britten.)

Filmfestival

Jag besöker som vanligt Stockholm International Film Festival. Jag har hittills sett sex filmer, som med ett undantag har varit av högsta klass. Tre filmer vill jag särskilt lyfta fram.

voleurs.jpg Voleurs de cheveaux är en belgisk film om två brödrapar i öst i början av 1810-talet. Filmen kombinerar brutalitet med varma band bröderna emellan.

manu.jpg Les Témoins är en fransk film om unge Manu som flyttar till Paris och börjar leva livet under överinsikt av sin operasjungande syster och läkaren Adrien. En fantastisk film om vänskap, sex, liv och död. (Den fick mig att tänka på följande strof ur en Pet Shop Boys-sång: ”Passion and love, sex, money, violence, religion, injustice, death.”)

red.jpg Red without Blue är en amerikansk dokumentärfilm om två tvillingar. Den grep mig väldigt mycket. Mark är homosexuell medan Claire har bytt kön (hon föddes som pojke). Hur familjen har hanterat könsbytet står i fokus. Filmen påminde mig om professor Deirdre McCloskey. Jag skrev för några år sedan en recension av hennes självbiografi, som också den grep mig väldigt mycket.

Fortkörning

Kambodjas premiärminister:

Jag vill ta tillfället i akt att vädja till föräldrar och samhälle att inte diskriminera dem (homosexuella) och att inte kalla dem transvestiter. De flesta av dem är bra folk som inte brukar alkohol, droger eller kör bil för snabbt.

Han skulle bara veta. Vroooom!

Äktenskap

Kdu:s Charlie Weimers inser givetvis att slaget är förlorat: riksdagen kommer under nästa år att rösta för en könsneutral äktenskapsbalk. Men skam den som ger sig. Problemet är dock att Weimers inte riktigt lyckas så bra med sin argumentation. Ty den går i huvudsak ut på att äktenskapet är en förnämlig inrättning – och vem i debatten om könsneutral äktenskapsbalk har hävdat något annat? Tvärtom tycks samtliga parter hålla med honom om detta. Vissa tycker t.o.m. att äktenskapet är så bra att det ska kunna ingås av fler än idag. Då går det inte riktigt an att argumentera som om reformen skulle syfta till att underminera äktenskapet och dess goda effekter. Det inger inte respekt.