Yttrandefrihet och kränkningar

Till skillnad från RFSL och i likhet med John Stuart Mill är jag för yttrandefrihet. Självklart måste personer som anser att äktenskapslagstiftningen endast ska omfatta personer av olika kön få framföra sin uppfattning. Däremot ska de förstås inte få stå oemotsagda.

Att någon känner sig ”kränkt” (o, detta modeord!) är inte ett tillräckligt skäl för inskränkt yttrandefrihet. Feminister känner sig ”kränkta” av underklädesreklam och muslimer känner sig ”kränkta” av satirteckningar av Muhammed. Det får de stå ut med i ett fritt samhälle.