Äktenskap

Kdu:s Charlie Weimers inser givetvis att slaget är förlorat: riksdagen kommer under nästa år att rösta för en könsneutral äktenskapsbalk. Men skam den som ger sig. Problemet är dock att Weimers inte riktigt lyckas så bra med sin argumentation. Ty den går i huvudsak ut på att äktenskapet är en förnämlig inrättning – och vem i debatten om könsneutral äktenskapsbalk har hävdat något annat? Tvärtom tycks samtliga parter hålla med honom om detta. Vissa tycker t.o.m. att äktenskapet är så bra att det ska kunna ingås av fler än idag. Då går det inte riktigt an att argumentera som om reformen skulle syfta till att underminera äktenskapet och dess goda effekter. Det inger inte respekt.