Manligheten sitter i skägget

Min gode vän Karl skrev en gång:

Bögar som odlar skägg hatar sig själva.

Idén är att skägg är ett attribut som hjälper den man som bär det att framstå som mer manlig. Att detta anses önskvärt har att göra med att manlighet premieras och att mindre manliga drag hos en man föraktas, såväl av andra män som av mannen själv. Det ligger nog en del i detta, men även heterosexuella män kan väl vilja förstärka sina manliga drag genom ansiktsbehåring? Ty har inte alla män vissa ”feminina” sidor? (Har man dålig skäggväxt kan man testa denna finska produkt.)