Är handskakandets tid förbi?

Som regelbundna läsare av denna blogg vet har jag i många år pläderat för att människor bör sluta skaka hand med varandra. Istället kan man buga lätt eller skaka hand virtuellt. En positiv bieffekt av Covid 19-pandemin har varit att handskakandet har minskat rejält i omfattning. Men vad händer när pandemin är över? En ny studie, ”Kisses, Handshakes, COVID-19 – Will the Pandemic Change Us Forever?” (preliminär gratisversion här), undersöker saken:

[A] consistently large proportion of respondents (around 57%) plan to change their greeting behavior permanently, either because they simply became used to it or because they want to avoid the danger of contracting and transmitting infectious diseases.

Jag hoppas innerligt att detta blir fallet. Never shake my hand again, please!