Två dödsfall

Två hedonister har dött.

Jag gillar denna humoristiska sida av George Melly och vill också ägna mig åt absurd konversation:

[H]is conversation would often be spiced with baffling non-sequiturs which left others feeling the conversation was getting out of control. ‘Yes, you’re right. Maud was a star in the amateur theatre,’ he would reply to a question about something entirely different.”

Hans inställning från skoltidens slut är tilltalande:

I left Stowe a convinced homosexual, believing and accepting I would always remain one. I felt no shame. On the contrary I considered myself part of an elite, a freemasonry whose members held most of the keys to what was truly creative and exciting in the grown-up world.”

Och greve Gottfried von Bismarck är likaså avliden, 44 år gammal. Knark, sprit och homosexorgier var det som gällde för honom. I lite för stora doser.

Ingen skriver för övrigt dödsrunor som engelsmännen!