Bra att inte bry sig

Den yngre generationen har många positiva sidor:

Dessutom skulle jag inte tycka att det var någon katastrof om min son blev bög. Visst skulle det vara lite trist om man inte fick några barnbarn, men annars är det här med bög ingen stor grej för oss som är lite yngre. Vi bryr oss faktiskt inte.

Jag har länge tyckt att indifferens är en eftersträvansvärd inställning i många frågor, såsom sexuell läggning. Och apropå indifferens, skulle du bry dig om din son ville leka med dockor? Se denna fascinerande artikel om barn som bryter mot könsroller – och om föräldrars (beklagliga) olust inför det.

barn.jpg