Homosexuella hjärnor

Forskningsresultat från Karolinska Institutet tyder på att olika sexuell läggning beror på skillnader i hjärnan:

”Brain scans have provided the most compelling evidence yet that being gay or straight is a biologically fixed trait. The scans reveal that in gay people, key structures of the brain governing emotion, mood, anxiety and aggressiveness resemble those in straight people of the opposite sex. The differences are likely to have been forged in the womb or in early infancy.”*

Sören Andersson från RFSL har givetvis helt rätt när han säger:

”Det är inte viktigt om homo- och bisexualitet är medfödd eller inte. Vi ska inte behöva legitimera vår sexualitet för att behandlas lika i samhället.”

Men resultaten är ickedestomindre intressanta och värdefulla, anser jag, av åtminstone två skäl. Dels kan de bidra till att minska den känsla av skuld vissa föräldrar med homosexuella barn känner, i den mån dessa tror att homosexualitet beror på dem och deras sätt att interagera med barnen. (Se ett smakprov ur en ny dokumentär om föräldrar med homosexuella barn.) Dels undermineras försök att ”bota” homosexualitet med ”terapi”, eftersom sådana försök just utgår från suspekta teorier om att homosexualitet beror på hur föräldrar och barn har interagerat.

__________________________

*Studien, som är publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, återfinns här.