Hur länge sover djur?

Jag har lärt mig lite nya saker om djurs sömnvanor:

  • Åsnor sover 3 timmar per dygn.
  • Fruktflugor sover 8-10 timmar per dygn.
  • Vitkronade sparvar sover 3-8 timmar per dygn.
  • Näbbdjur sover 14 timmar per dygn.
  • Bältdjur sover 17-20 timmar per dygn.
  • Labbråttor sover 11-14 timmar per dygn.
  • Tretåiga sengångare sover 9,6 timmar per dygn.
  • Giraffer sover 4-5 timmar per dygn.
  • Delfiner sover 4 timmar per dygn.

Jag undrar om djuren också irriteras över att behöva sova. Så här sover människor i olika åldrar; jag undrar om även djur har olika sömnmönster beroende på var i livscykeln de befinner sig.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine