Fram för flexibel sömn

En fascinerande artikel i National Geographic handlar om sömn. Varför sover vi?

The predominant theory of sleep is that the brain demands it.

Det kan ses som irriterande att så är fallet. Det kan också ses som irriterande att samhället är organiserat så att många människor störs i sin sömn:

The natural sleep rhythms of teenagers would call for a late morning wake-up—but there they are, starting high school at 8 a.m. The night shift worker sleeping in the morning is fighting ancient rhythms in his or her body that order him or her awake to hunt or forage when the sky is flooded with light. Yet he or she has no choice.

Detta till skillnad från en svunnen tid och i andra kulturer:

In premodern times people slept differently, going to bed at sunset and rising with the dawn. In winter months, with so long to rest, our ancestors may have broken sleep up into chunks. In developing countries people still often sleep this way. They bed down in groups and get up from time to time during the night. Some sleep outside, where it is cooler and the effect of sunlight on our circadian rhythm is more direct. In 2002, Carol Worthman and Melissa Melby of Emory University published a comparative survey of how people sleep in a variety of cultures. They found that among foraging groups such as the Kung and Efe, ”the boundaries of sleep and waking are very fluid.” There is no fixed bedtime, and no one tells anyone else to go to sleep. Sleepers get up when a conversation or musical performance intrudes on their rest and intrigues them. They might join in, then nod off again.

I takt med att ekonomin transformeras till ett högteknologiskt tjänstesamhälle, kommer det inte att bli möjligt att åter öka sömnflexibiliteten? Som forskare kan man normalt sett dyka upp kl 11 på jobbet om man vill, men man förväntas å andra sidan arbeta mer på kvällar, nätter eller helger då, efter egna preferenser. Kan en sådan arbetsmodell spridas? Kan inte skolundervisning börja senare och i ökad grad bygga på undervisning på nätet, som kan tillgodogöras vid olika tider? Ungefär som att man nu inte behöver sitta framför tv:n då ett visst program visas: man spelar in med ett klick eller man tittar på nätet.

För övrigt förespråkar jag även ökad flexibilitet vad gäller helgdagar.