Är födslar att fira?

Sofokles i Oedipus at Colonus:

I celebrate the silent kiss that ends short life or long.
Never to have lived is best, ancient writers say;
Never to have drawn the breath of life, never to have looked into the eye of day;
The second best’s a gay goodnight and quickly turn away.

Se även inläggen ”Bättre att inte existera””Bör nya människor skapas?” och ”Är det moraliskt godtagbart att skaffa barn?”.