Frihandelsavtalens effekter

Det finns åtskilliga frihandelsavtal, där länder eller grupper av länder kommer överens om minskad eller slopad protektionism sig emellan. Risken med sådana är att de effektivitetsvinster som äger rum inom avtalens ram motverkas och t.o.m. domineras av effektivitetsförluster i de länder som står utanför avtalen. Vilken är nettoeffekten? Detta undersöks i den nya studien ”Terms of Trade and Global Efficiency Effects of Free Trade Agreements, 1990-2002”:

We use structural gravity to calculate the effect of FTAs on buyers’ and sellers’ incidence and the associated sellers’ price changes in 40 separate countries and an aggregate region consisting of 24 additional nations (none of which entered FTAs). The results show that the 1990’s FTA’s significantly increased real manufacturing income of most economies in the world. 10 out of the 40 countries had terms of trade gains greater than 5% while gains of 10% or more were enjoyed by Bulgaria, Hungary and Poland. Losses were smaller than 0.2% and confined to countries that did not enter into FTA’s: Australia, China, Korea and Japan (and the rest of the world aggregate). … The global efficiency of trade rises in each manufacturing sector (ranging from 0.11% for Minerals to 2.1% for Textiles) with an overall efficiency gain of 0.62%.

För de flesta och totalt sett ökar alltså effektiviteten genom avtalen. Dock torde ökningen kunna bli större om hela världen blev ett frihandelsområde.

En reaktion på ”Frihandelsavtalens effekter

  1. Fast varför måste länderna ha ett avtal med andra länder om att inte införa handelshinder? Räcker det inte med att varje land helt enkelt låter bli att införa handelshinder (och tar bort dem som finns), helt oberoende av vad andra länder sysslar med? Jämför med t ex skatter: ingen skattesänkarförespråkare förespråkar ju att Sverige ska skriva på ett avtal med andra länder där vi förpliktigar oss att sänka våra skatter, utan skattesänkarförespråkarna förespråkar att Sverige ska sänka skatterna oberoende av vad andra länder sysslar med.

Kommentarer inaktiverade.