Du är medioker

Årets Edge-fråga är:

What scientific concept would improve everybody’s cognitive toolkit?

PZ Myers besvarar den på följande sätt:

I’m going to recommend the mediocrity principle. … The mediocrity principle simply states that you aren’t special. The universe does not revolve around you, this planet isn’t privileged in any unique way, your country is not the perfect product of divine destiny, your existence isn’t the product of directed, intentional fate, and that tuna sandwich you had for lunch was not plotting to give you indigestion. Most of what happens in the world is just a consequence of natural, universal laws — laws that apply everywhere and to everything, with no special exemptions or amplifications for your benefit — given variety by the input of chance. Everything that you as a human being consider cosmically important is an accident.

Är det bara jag som associerar detta tänkande till Nietzsche?

8 reaktioner på ”Du är medioker

 1. Jag är ingen fan av PZ Myers, mycket han slänger ur sig vad gäller vetenskapsfilosofi eller vetenskapshistoria är klumpigt och överilat, så även i det här fallet. Ett ”vetenskapligt koncept”, tolkar jag som ett koncept som i alla fall har någonting med vetenskapligt arbete att göra, men vilken naturvetenskap (och jag tror att det är just _natur_vetenskap Myers syftar på här, av hans exempel att döma) har som praxis att använda sig av begrepp som ”det mediokra”? Det är fullt möjligt för en forskare att bedriva god vetenskap utan att rucka på någon vetenskaplig princip, och ändå exempelvis anse att det finns ett öde som styr ens liv, eller att människan är unik på nåt sätt. (Själv tror jag det inte, eller är i alla fall allmänt agnostisk i frågan.) Killen har en irriterande tendens att blanda ihop sin egen ateism med vetenskapliga faktum.

 2. Samtidigt är det såklart inte en slump att allt färre ser människan som icke-central i universum samtidigt som ett vetenskapligt förhållningssätt har visat sig producera allt fler fruktbara resultat. Men det tror jag beskrivbart med ett rent sociologisk perspektiv, ingenting att betrakta som en följd av ett ”vetenskapligt koncept”.

 3. Jag hade på känn att det skulle ske, och mot slutet av citatet skedde det också: Jag upplevde en hisnande känsla av frihet.

 4. Jag ser Myers uttalande som ännu ett i raden av alla hans förklaringar om att individen bör förstå att det inte finns någon Gud, speciellt inte någon gud vars existens innebär mening med människans existens.

  Men det blir samtidigt en svår balansgång, för han skulle nog, på frågan… ”Men, om det inte finns någon Gud/själ, finns det ingen mening med min/vår existens då?”….genast svara: ”Jovisst! Du skapar din egen mening! Enligt din egen upplevelse finns det ju en mening!”

 5. Thomas

  Jag har lite problem med ”allt färre ser människan som icke central i universum”. Menar Du på fullt allvar att allt fler människor börjar se sig som centrala i universum. Alltså ett antropocentrisk universum…? Kan Du belägga den teorin…eller är det bara ett hugskott?

 6. Det är en väldigt lustig fråga, årets ”Edge-fråga” alltså, eftersom alla människor inte är vetenskapsmän/kvinnor. Jag kommer också att tänka på de Saussures ord:” Det är dålig netod att börja med orden.” ( underförstått: och inte med sakerna.
  Förmågan att tänka kreativt har väl – som alla vet – inte så mycket med förekomsten av ett eller annat begrepp att göra. Snarare med perspektivbeyten och med förmågan att se att vissa begrepp saknar mening, eller har 2 eller 3 olika meningar.( Så att distinktioner bör göras.).( T.ex. i nödvändighetsbegreppet hos Kolakowski och oändlighetsbegreppet hos Lévinas..) Mig tycks därför letandet efter ett ”fixarverktyg” el. dyl. dumt.( dummare än mediokert.) Man når oftast vetenskapliga framsteg med ett ihärdigt arbete, där de termer som växer fram ofta nog inte är snygga alls ( ofta klumpiga värre ) , och inte heller lämpar sig för generellt bruk, – gränsöverskridande.
  De, som inte tror att man klarar att upptäcka nya ting och samband med vårt nuvarande språk är fel ute. Tror jag. ( Här tänker jag kanske ngt lite på Wittgenstein.) När en ny upptäckt är gjord är det världens enklaste sak att sätta ett namn på den.

 7. Om man studerar patafysiken kan man se det som: ”Patafysiken skall studera lagarna som styr
  undantagen.” Jag upptäckte just författaren Claes Hylinger och såg detta på hans hemsida. Mycket dråpligt att finna i dessa frågor.

Kommentarer inaktiverade.