Hädelselag här men inte där?

Jag noterar att tre personer knutna till en kristen tankesmedja kritiserar hädelselagar, bl.a. den i Pakistan:

Hädelselagen hindrar en öppen debatt och sprider samma sorts skräck som i andra totalitära system. Varje människa – muslim, kristen, sekulärhumanist, eller vilken grundsyn man än har – har en självklar rätt att fritt försvara sin övertygelse. Varje människa har också rätt att tydligt kritisera andras livsåskådning utan att hotas eller utsättas för våld. Pakistans hädelselagstiftning är ett oacceptabelt ingrepp mot mänskliga rättigheter i vår värld idag.

Så bra! Ett litet problem bara. Chefen för den tankesmedja de tillhör, kd-riksdagsmannen Tuve Skånberg, har i Sveriges riksdag motionerat för införande av en hädelselag i Sverige, med straff på upp till sex månaders fängelse, och har även senare talat sig varm för denna sin uppfattning (i linje med den kristna traditionen, förvisso). Denna tankesmedja talar således, tycks det, med kluven tunga.

7 reaktioner på ”Hädelselag här men inte där?

  1. Ping: Lindenfors blogg » Claphaminstitutets inställning till yttrandefrihet och hädelselagstiftning

  2. Alani
    Du menar ungefär som såssarna? Juholt är mot rut och för förmögenhetsskatt, Weidelich tycker tvärtom. He he.

  3. Men vad väntar du dig av Claptrapinstitutet? Konsekvens? Säg inte att du börjar bli optimist på gamla dar ;)

  4. På förekommen anledning ber jag att få påpeka att FN den fjärde April tog bort beslutet att klausulen om att religion(islam)inte får kritiseras.
    Trots protester från de islamska ländernas representanter,ca 60st,så drevs beslutet igenom med de västliga ländernas majoritet och detta var en stor seger för västvärlden,en markering mot islam.
    Om denna stora framgång för den moderna världen och yttrandefriheten ,har jag inte kunnat hitta ett ord om i svensk media.Mycket underligt !

Kommentarer inaktiverade.