Val om invandring

Låt oss beakta fyra möjliga val gällande flyktingpolitik, illustrerade av följande ”fyrfältare”:

Till vänster anges hur många som släpps in i Sverige (få eller många). Ovanpå anges hur mycket stöd och hjälp de som väl släpps in får (lite eller mycket). Låt oss bortse från 1 (därför att vi i någon mening är generösa människor) och 4 (därför att vi har en budgetrestriktion); låt oss istället jämföra 2 och 3 och anta att de kostar lika mycket. I det förra fallet kommer få hit, som får mycket stöd; i det senare fallet kommer många hit, som för lite stöd.

Jag tror jag vet vad Bryan Caplan skulle svara. Motivera gärna ditt eget svar i kommentarsfältet.