Vad är en människa?

Wittgenstein ställer en viktig fråga:

If I boil you at 200 degrees C, and am left with only ashes and vapour, is that what you REALLY ARE?

Mitt svar: nej (eftersom ”du” inte existerar efter dödens inträde). Ditt?