Det fasansfulla åldrandet

Ekonomipristagaren Ronald Coase:

I am now 100 years old. At my stage, life requires a constant effort. As I told you many times, do not get old.

Jämför med Nietzsches syn på den irrationella döden. Jag förstår mig inte på transhumanister och religiösa som eftersträvar så långt liv som möjligt — kanske t.o.m. ”evigt” liv. Coase och Nietzsche uttrycker bättre min egen syn. Bli inte gammal!

Läs mer om Coase vetenskapliga gärning här.