Flaggor och välmående

Som läsare av denna blogg känner till är jag skeptiskt inställd till nationalism och har t.o.m. vågat uppmana till dissande av den svenska flaggan. Var det så klokt? Studien ”National Flags, National Flag Colors, and the Well-Being of Countries” undersöker nämligen hur förekomsten av nationella flaggor och deras färger samvarierar med Human Development Index (HDI), ett mått på länders välmående:

While elastic with respect to the existence of national flags, HDI is inelastic with regard to flag colors. The effects of color that experts observe at the microeconomic level do not apparently show up at the macroeconomic level. This means that although nations are very patriotic about their flags, and often refer to national flag colors in such terms as ”Red, White, and Blue” for the USA, apparently national well-being does not depend on them. The existence of a flag whatever its color is key. In fact, countries with fewer national flag colors are better-off than those with complex national flag colors. However, the correlation is not systemic enough to infer causation, and should be interpreted cautiously.

Jag är glad för den sista meningen. Studien är från 2008 och är inte publicerad.

Se även inlägget ”Välstånd och välbefinnande”.