Vilket liv ger lycka?

Bertrand Russell:

I’ve made an odd discovery. Every time I talk to a savant I feel quite sure that happiness is no longer a possibility. Yet when I talk with my gardener, I’m convinced of the opposite.

Ja, enkla människor kan vara mycket tilltalande.

Tips: Thomas Eklund.

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

4 reaktioner på ”Vilket liv ger lycka?

  1. Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.

    Matt 11:25-30

  2. Eva

    Tala gärna om varför den här guden du skriver om diskriminerar visa och kloka människor, varför han bara vill att vissa ska förstå?

  3. Och framför allt varför detta beteende på något sätt skulle implicera att han bör prisas?

Kommentarer inaktiverade.