Varför är svenska läkarlöner inte högre?

Läkare tjänar betydligt mer än den genomsnittliga inkomsttagaren i alla länder. I Sverige är t.ex. specialistläkares genomsnittslön i relation till BNP per capita 2,5. Detta kan låta mycket, men vid en internationell jämförelse framstår siffran som ganska låg — inom OECD varierar motsvarande siffra från 1,6 (Tjeckien) till 8,4 (Nederländerna):

 Källa: OECD. 

Min första tanke var att läkarlönerna är relativt låga eftersom det råder något av ett monopsoni på läkarnas arbetsmarknad i Sverige. Men detsamma torde gälla för t.ex. Storbritannien, vars siffra är 4,8, så det hela kanske snarare har att göra med en allmänt sammanpressad bruttolönestruktur. Andra hypoteser?