Vild cykling på trottoarer

Japan är ett väldigt välordnat land, där stor hänsyn tas till andra. Därför fann jag det förvånande att japaner cyklar på trottoarer. Överallt. Snabbt som attan. Full fart framåt. I Sverige däremot är detta förbjudet, och svenska fotgängare är, till skillnad från de japanska, riktigt aggressiva mot trottoarcyklister.

Jag förespråkar ett mellanting mellan den vilda japanska trottoarcyklingen och den svenska fientligheten till all trottoarcykling. Det bör handla om hur man cyklar. Jag cyklar själv nästan dagligen på trottoaren en liten bit, där Tegnérgatan är enkelriktad.  Men jag cyklar långsamt och går oftast av cykeln om en gående närmar sig. Det borde vara tillåtet och accepterat, i alla fall om gatan är enkelriktad och om ingen cykelbana finns. 

Om spankulerande japaner klarar av att hantera vild trottarcykling borde svenskar klara av att hantera mild trottarcykling. Dags för regel- och attitydändring!

Se ett tidigare inlägg om vilda cyklister.