Muskler på kvinnor

Muskler på män anses allmänt tilltalande, i alla fall upp till en viss gräns. Men hur är det med muskler på kvinnor? Förhåller det sig tvärtom där, att en kvinna, allt annat lika, anses mindre attraktiv av de flesta ju muskulösare hon är? Skulle denna kvinna vara mer attraktiv utan sin vältränade kropp?

Muskelkvinna

Muskelkvinna

Och om svaren på dessa frågor är jakande, har denna estetisk-erotiska smak evolutionära orsaker? Typ att det är mannen som ska ut och jaga, försvara familjen och vara stark?