Varför använda mask framöver?

Jag har sett frågan ställas: Hur kommer det sig att fullt vaccinerade mot Covid-19 fortsätter att bära ansiktsmask? Liksom frågan: Bör vi, när en stor majoritet av befolkningen är vaccinerad, fortsätta att bära ansiktsmask?

Utgångspunkten för frågorna är förstås att vi har burit och bär ansiktsmask under pandemin (av goda smittskyddsskäl). Men varför fortsätta? Jag ser några möjliga skäl (utan att nödvändigtvis anse dem alla övertygande):

  • Man har internaliserat en rädsla för Covid-19. ”Ja, jag vet att risken nu är liten, men jag vill verkligen minimera den, på gränsen till att vara irrationell.”
  • Man vill skydda andra, vars vaccinationsstatus man inte känner till. ”Ja, jag vet att risken att sprida smittan är mindre nu, men trots allt är den inte noll, och jag vill försöka att inte smitta andra.”
  • Man har insett att mask kan hjälpa även mot andra sjukdomar. ”Ja, Covid-19 må vara under kontroll, i stort sett, men det finns influensa, förkylning, vinterkräksjuka m.m. och jag vill varken få sådana eller sprida sådana till andra.”
  • Man tycker om mask av psykologiska skäl. ”Jag tycker om att dölja mig för världen; jag vill inte visa mitt fulla ansiktsuttryck och jag vill vara halvt anonym, då det gör mig avslappnad.” (En del kan dock längta efter motsatsen.)
  • Man finner mask attraktivt av estetisk-erotiska skäl. ”En svart mask skapar associationer av mystik, kanske maskulinitet och farlighet, som tilltalar.”

Hur kommer jag själv göra? Jag tror att jag kommer fortsätta att använda mask i olika sammanhang, särskilt på tåg och flygplan, och jag hoppas att många andra också gör det. Skälen vågar jag inte till fullo gå in på. ;)