Hur hårda ska straffen vara?

Alltsomoftast krävs hårdare straff i Sverige. Kanske kan en färsk dom i Texas utgöra förebild? En man (se bild) har dömts till fängelse i 4060 år för sexuella övergrepp på tre flickor:

”James Kevin Pope, 43, will be eligible for parole in the year 3209, according to the Parker County District Attorney’s office.”

För mig är frågan om straffens hårdhet en rent empirisk fråga: vilka straffsatser minimerar brottsligheten? Jag utesluter inte att något hårdare straff skulle minska svensk brottslighet, men jag tror att Texas går till överdrift.

Se tidigare inlägg om brott och straff, där jag bl.a. utvecklar min syn att vedergällning är en primitiv grund för straff.