Begravd i betong

Den amerikanske kapitalisten George Pullman dog 1897. Jag fick just reda på följande om hans begravning:

”Pullman was buried in a special grave of his own design: it was ten feet deep and filled with concrete. He was afraid workers might dig up his body and desecrate it.”*

Återigen en person med, anser jag, irrationella synpunkter på hur hans kropp ske behandlas efter döden. Vad spelar det för roll när man själv inte är medveten om hur den behandlas?

Min egen syn är att jag inte vill bli begravd.

_______________________

*Från Menand, Louis (2002). The Metaphysical Club. London: Flamingo: 316.