Varför översätts vissa ortnamn?

Vet du vad endonymer och exonymer är? Det visste inte jag heller, tills för några veckor sedan, då jag upplystes av min gode vän Henrik Jordahl. Han och jag diskuterade med en gemensam finsk vän hur det kommer sig att vissa utländska ortnamn bibehåller sina namn på originalspråket också i andra språk, medan vissa ortnamn ändras. Å ena sidan säger vi London och Paris, å andra sidan säger vi Köpenhamn (inte København) och Bryssel (inte Bruxelles). De förra är endonymer, de senare är exonymer. Endonymer är ortnamn som inte byter namn i andra språk; exonymer är ortnamn som skiljer sig från dem som används i originalspråket. Jag föredrar ökad användning av endonymer.

Det är dock fortfarande oklart för mig varför vissa namn översätts medan andra bibehålls. Liksom varför tidigare översättningar (såsom Syd-Karolina) ibland överges. Teorier?

(Källa: Wikipedia.)