Skön energi

vindkraft.jpg

Texas är nu den delstat i USA där vindkraft används mest. Som oljeproducenten Boone Pickens uttrycker det:

I have the same feelings about wind as I had about the best oil field I ever found.

Som framgår av bilden ovan är vindkraft det estetiskt mest tilltalande sättet att alstra energi.