Intimiderande intelligens

keynes.jpg

Jag finner det aningen påfrestande att umgås med mycket intelligenta personer. Känslan fångas i följande citat av Bertrand Russell, som ansåg John Maynard Keynes vara den mest intelligenta person han hade träffat på:

Every time I argued with Keynes, I felt that I took my life in my hands, and I seldom emerged without feeling something of a fool.