Att spela människa

Witold Gombrowicz:

Men människa skapas ju utifrån och är därmed till sitt väsen ickeautentisk – hon är aldrig sig själv, eftersom hon definieras genom den form som uppstår mellan människor. Hennes ”jag” är avgränsat av denna ”mellanmänsklighet”. En evig skådespelare, men en naturlig sådan, eftersom det konstlade är medfött hos henne, det utgör ett drag i hennes mänsklighet – att vara människa betyder att spela människa – att vara människa är att ”bete sig” som en människa utan att vara det på djupet – att vara människa är att deklamera mänsklighet.