Sverige klättrar i välståndsligan

Johan Schück skriver:

Sverige har tagit ett rejält kliv uppåt i OECD:s så kallade välståndsliga. På ett år har vi klättrat från fjortonde plats till en delad niondeplacering 2007.”

Det går alltså bra för Sverige, tillväxtmässigt, om man jämför med andra länder. Förvisso ska man tolka BNP/capita-jämförelser länder emellan med försiktighet – köpkraftsparitetsomräkningar är osäkra – och dessutom ligger Sverige mycket nära många andra länder. Men trots allt har Schück rätt i att ett så klaftigt kliv uppåt i ligan tyder på att en relativ förbättring har ägt rum.