Avundsjukans kostnader

Varför lyckas många primitiva samhällen inte utvecklas ekonomiskt? En orsak, som både Friedrich Hayek (i ”The Atavism of Social Justice”) och Bryan Caplan identifierar, är avundsjuka och det därmed sammanhörande kravet på total omfördelning av inkomster. I primtitiva samhällen måste ofta de framgångsrika dela med sig av nästan allt till stammens övriga medlemmar. Varför anstränga sig om det man tjänar genast ska delas ut till andra, oavsett om de anstränger sig eller ej? Kanske något för svenskarna att fundera på.