Vem bör bli USA:s nästa president?

Via Johan Norberg finner jag ett test där man kan se hur nära man står de olika amerikanska presidentkandidaterna. Av de kandidater som fortfarande kandiderar och är någorlunda realistiska är min rangordning denna:

  1. Ron Paul (62 %)
  2. Rudolph Giuliani (58 %)
  3. John McCain (56 %)
  4. Mitt Romney (54 %)
  5. Barack Obama (50 %)
  6. Fred Thompson (49 %)
  7. Hillary Clinton (49 %)
  8. John Edwards (37 %)
  9. Mike Huckabee (33 %)

Jag tycks ganska republikansk, trots allt, men att notera är att en republikan också kommer sist.

Uppdatering 1: Se vad Alex Tabarrok (professor på George Mason University) har att säga om den senaste debatten mellan de demokratiska kandidaterna.

Uppdatering 2: Hillary Clintons dryckesvanor gör mig mer positivt inställd till henne.