Respekt för vegetarianism

Jag har respekt för vegetarianismen. Djurs välfärd bör beaktas och ges viss vikt när politik utformas och när personliga konsumtionsbeslut fattas. Men det är inte dödandet eller ätandet av djur jag motsätter mig utan, likt Jeremy Bentham, att djur erfar lidande. Därför tvekar jag trots allt inför att bli vegetarian (och än mer inför att bli vegan).

kossa.jpg

Som Tyler Cowen argumenterar för i ”Market Failure for the Treatment of Animals” finns det många beslut som skulle kunna minska djurs lidande. Däremot klargör han att gott uppsåt inte alltid innefattar rationell analys. En fråga man t.ex. bör ställa sig är om det blir färre djur om alla blir vegetarianer eller veganer och om detta är önskvärt, från djurens eget perspektiv. Är det bättre att existera i en bra djurhållning som leder till döden därför att människor vill äta djurkött än att inte existera alls?

Abstract:

I examine the welfare economics of how humans treat animals, using ordinal welfare economics and the standard of willingness to pay.  I therefore assume that animals count in the social welfare function only insofar as human animal lovers care about them.  I do not defend these assumptions as the best available moral theory, but rather treat them as a minimalistic approach that counts animals as little as possible and looks for robust conclusions.  Even under these assumptions we find systematic and significant market failure in the treatment and allocation of animals.  Many of the common recommendations of animal rights advocates, however, fail to consider secondary consequences and therefore may decrease animal welfare.  The effects of mandatory animal care standards, subsidies to animal care, and taxes on meat consumption all differ.  Piecemeal and systematic reforms do not generally have the same effects on animal welfare.  The results of this paper do not require any particular judgments as to exactly how much animal welfare counts, relative to human welfare.

(Jag vill tillägga att jag inte alls är förtjust i köttkonst.)