Ungdom och skönhet

Inte bara Lord Henry Wotton insåg ungdomens primat. Witold Gombrowicz:

Se bara på den ålder där barnet slutat och den vuxne ännu inte riktigt har börjat, från fjorton till tjugofyra års ålder, då det är människan givet att blomstra. Det är den enda skönhetsfyllda tid som människan har. Det finns hos henne ett odödligt förråd av skönhet och behag, men – tyvärr, tyvärr! – är det förbundet med ungdomen.