Stark ekonomi ger politisk framgång

Greg Mankiw visar ett diagram som antyder att ju bättre ekonomisk utveckling, desto större framgång får sittande presidenter i val i USA:

electionforecasting.jpg

Detta resultat stöds av en hel del forskning – se Douglas Hibbs forskningsöversikt.

Men gäller inte detta samband i Sverige? I så fall undrar man om regeringen Reinfeldt inte snart bör börja få ökat stöd i opinionen. Ekonomin går ju bättre än på mycket länge. Det bör mer än väl kompensera för en del tabbar på andra områden, tycker jag.