Längden spelar roll

Att vara vacker ger, allt annat lika, högre lön. Detsamma tycks gälla även för längd. Långa personer tjänar, allt annat lika, mer än korta personer:

Persico et al. (2004) analyze the effects of height and find that especially teenage height exerts a positive influence on income later in life. For a given adult height, increasing height at age 16 by ten centimeters increased adult wages by an average of ten percent. Heineck (2005) finds no height premium for females or East German males but does find one for West German males: for them, each ten-centimeter increase in height gives rise to an average income increase of four percent (in the 175–195 centimeter range).

Uppdatering: Greg Mankiw och Matthew Weinzierl föreslår (förvisso mest som ett sätt att utmana den optimala beskattningsteorins normativa utgångspunkter) en ”längdskatt”. Om långa tjänar mer än korta för att de är långa är det inte mer än rätt att de betalar mer i skatt. Eller?

_____________________________

Heineck, G. (2005). “Up in the Skies? The Relationship between Body Height and Earnings in Germany.” Labour 19(3): 469–489.

Persico, N., Postlewaite, A. och Silverman, D. (2004). “The Effect of Adolescent Experience on Labor Market Outcomes: The Case of Height.” Journal of Political Economy 112(5): 1019–1053.