Hyresregleringens kostnader

Om man vill motverka segregering är hyresreglering inte ett effektivt medel. Läs Dr Vlachos initierade diskussion om hyresregleringen i Stockholm och jämför med Ed Glaesers analys i ”Does Rent Control Reduce Segregation?” (publicerad i Swedish Economic Policy Review, 2003, 10(1): 181–202).

Förutom detta problem med hyresreglering finns andra, inte minst bostadsbrist och köer. Ed Glaeser och Erzo Luttmer tar upp ytterligare ett problem, nämligen att hyresreglering medför att bostäder felallokeras, vilket ger upphov till en välfärdsförlust. Detta analyseras i ”The Misallocation of Housing Under Rent Control” (publicerad i American Economic Review, 2003, 93(4): 1027–1046). Utdrag:

Price controls, quotas, and restrictions that limit the tendency of goods to go to the highest bidder can reduce welfare by leading to a misallocation of goods across consumers. Prices do not just provide information for producers about how many goods to produce; they also ensure that heterogeneous goods go to the consumers that value them most.