Hostandets gissel

Det är fasansfullt när personer i ens närhet hostar eller nyser. Jag får kallsvettningar då. Det allra värsta är när man sitter i en flygplansstol i ett antal timmar bredvid en konstant hostande individ. Men även kvinnan som nyligen hostade intensivt på löpbandet bredvid mitt på gymmet fick mig nästan att krevera. Hostande personer måste stanna hemma alternativt använda något slags munskydd.

Att hosta med händerna som skydd är inte tillräckligt – baciller slungas vid hostning eller nysning ut med hög hastighet och låter sig inte stoppas av en liten hand – och skapar dessutom problem i det att handen sedan blir smittospridare. Det senare problemet kan dock i viss mån undvikas.