Problem med anställningsskydd

Den borgerliga regeringen försvarar Lagen om anställningsskydd (LAS). Frågan är i vilken mån den har beaktat forskning som indikerar att den typen av skydd har negativa effekter. Tre färska exempel:

  1. Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson finner tecken på att en uppmjukning av anställningsskyddet är relaterad till lägre sjukfrånvaro samt till en större villighet för företag att anställa personer med tidigare hög sjukfrånvaro.
  2. Etienne Wasmers resultat tyder på att starkare anställningsskydd är relaterat till mer stress pga. att arbetsgivare övervakar sina anställda mer och använder olika sätt att försöka få oönskad personal att ”självmant” sluta.
  3. Bo Rothstein och Frida Boräng diskuterar också förtjänstfullt frågan i kapitel 8 i denna ITPS-bok.