Bolagsskatten kommer att sänkas – oavsett regering

Finansministern, som nästan lite obemärkt är på väg att ta ner det svenska skattetrycket en bra bit under 50 procent av BNP, aviserar fortsatta skattesänkningar om regeringen blir omvald. Bl.a. kan bolagsskatten komma att sänkas. Min prediktion är att så blir fallet – helt oavsett vilken regering det blir pga. den institutionella konkurrensen. Som professor Sven-Olof Lodin skriver i Ekonomisk Debatt:

Men 2005 var den i EU genomsnittliga bolagsskattesatsen nere i knappt 25 procent från att 2004 ha varit lika med den svenska nivån 28 procent. Och utvecklingen nedåt fortsätter. I tre länder, Grekland, Holland och Tjeckien, har bolagsskatten sänkts eller föreslagits bli sänkt ytterligare under 2006.