Avskaffa värnplikten

Jag besökte nyligen detta policyseminarium. Där argumenterade min vän och kollega professor Panu Poutvaara på vetenskaplig grund för att allmän värnplikt har stora samhällsekonomiska kostnader genom att människor i ett år tvingas försaka alternativ som utbildning och arbete. Intressant nog sa en av kommentatorerna att dessa alternativkostnader inte alls hade beaktats av tidigare utredningar. Vi får hoppas att den aviserade utredningen kommer att lägga vikt vid den forskning som Panu presenterade, vilken alltså talar för värnpliktens avskaffande. Därtill kan läggas ett moraliskt argument: Är det acceptabelt med tvångsarbete, som dessutom drabbar enbart vissa?