Höj patientavgiften

Det är långa köer på Stockholms akutmottagningar, då många utan allvarligare tillstånd går dit istället för att vända sig till närmaste vårdcentral. Varför inte lindra problemet genom att höja patientavgiften på akuten till 500 kr eller mer (från dagens 260 kr)? Då skulle många med triviala åkommor vara obenägna att ta upp värdefull akutläkartid för allvarligt sjuka. Om man håller på att förblöda betalar man gladeligen 500 kr för att få akuthjälp; men troligen gör man inte det om man har låg feber med lätt huvudvärk. Då väljer man nog att betala 140 kr på vårdcentralen istället.