Tur?

Dr Vlachos skriver:

Utan att komplicera frågan om den fria viljan för mycket är det väl också uppenbart att vi till en viss del har ett inflytande på vårt öde. Hårt arbete lönar sig osv. Men det handlar ändå mest om tur.

Jag är sympatiskt inställd till resonemanget, men min egen syn är mer utrerad. Efter att ha läst Galen Strawson insåg jag att determinismen är sann, dvs. att inget som händer kunde inte ha hänt och att inget som inte händer kunde ha hänt. Därför skulle jag inte säga att det handlar om ”tur” hur man har det i livet – i själva verket har man det på det enda sätt som var möjligt.

Men oavsett hur man uttrycker sig spelar ändå incitament stor roll för hur människor beter sig. Att vissa har det bättre än andra är inget de har gjort sig förtjänta av, i någon fundamental mening, men att hårt arbete och annan produktiv verksamhet tillåts löna sig torde gynna de allra flesta och kan därför försvaras (konsekvensetiskt).