Stalin sänkte tilliten

Kommunismen har mycket att svara för. Tidigare forskning visar att spioneri i Östtyskland bidrog till att sänka tilliten människor emellan, med en rad negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. Nu visar en ny studie, ”Stalin and the Origins of Mistrust”, att Stalins förtryckarpolitik sänkte tilliten i Sovjetunionen:

We show that current differences in trust levels within former Soviet Union countries can be traced back to the system of forced prison labor during Stalin’s rule, which was marked by high incarceration rates, repression, and harsh punishments. We argue that those exposed to forced labor camps (gulags) became less trusting and transferred this social norm to their descendants. Combining contemporary individual-level survey data with historical information on the location of forced labor camps, we find that individuals who live near former gulags have low levels of social and institutional trust.

En tragisk aspekt av denna sänkning av tilliten är att den verkar tämligen bestående – den lägre nivån går i arv och verkar svår att bygga upp igen långt senare.