Statens storlek i Sverige och annorstädes

Ett litet diagram från The Economist:

Det mest intressanta tycker jag är trenden: Sverige har minskat statens storlek det senaste decenniet (liksom Tyskland lite grann), medan övriga har haft en motsatt utveckling. Det syns också att det under Alliansen har skett en tydlig nedgång igen, efter några års uppgång dessförinnan. Likaså har statsskuldens andel av BNP minskat kraftigt i Sverige, medan den har ökat i övriga länder. Det spelar nog viss roll vilken regering man har ändå.

7 reaktioner på ”Statens storlek i Sverige och annorstädes

  1. Min första reaktion på grafen är nog ändå hur mycket ”public spending” minskade för Sverige INNAN Alliansen kom till makten. S-regeringen kunde de med. ”Den som är satt i skuld är icke fri”.

    Att vi skulle vara nära optimum nu tror jag inte på, i sviterna av finanskraschen 2008-2009 (de plötsliga uppgångarna i grafen – väl?) och i den nuvarande euroturbulensen.

  2. Ett sätt att läsa diagrammet är att världen går mot socialistisk totalitarism: individen får allt mindre makt, kollektivets företrädare allt mer. Men vill man vara optimist så går det naturligtvis att väga in relationen mellan storleken på BNP och statens ekonomiska åtaganden i absoluta tal. Om staten – med dess tröghet vad gäller reformer – har samma utgifter även i lågkonjunktur så blir dess utgifter i förhållande till BNP högre. Staten ser då ut att växa på samhällets bekostnad. Motsatt utveckling i högkonjunktur, förutsatt att politiker inte frestas höja skatten. Tyskland och Sverige har haft en bättre tillväxt än Storbritannien, USA och Frankrike.

  3. Tycker det ser ut som en tydlig uppgång av statens storlek efter alliansen. Åtminstone 2007-2009, sedan en nedgång 2009-2010. Har kanske med finanskrisen att göra, men enligt tabellen har statens storlek ökat sedan alliansen tog över. Eller läser jag den galet?

  4. Om man läser kommentarerna till artikeln i The Economist så tycks alla hylla Göran Persson och mena att et är tack vare honom. Hur mycket av det de säger stämmer

Kommentarer inaktiverade.