Men kan de lida?

Jeremy Bentham menade att den relevanta frågan när det gäller människans behandling av andra djur är om de kan lida. Richard Dawkins anför ett skäl till varför det borde vara så att arter med låg kognitiv förmåga om något har större smärtkänslighet än arter med hög kognitiv förmåga:

I can see a Darwinian reason why there might even be be a negative correlation between intellect and susceptibility to pain. I approach this by asking what, in the Darwinian sense, pain is for. It is a warning not to repeat actions that tend to cause bodily harm. Don’t stub your toe again, don’t tease a snake or sit on a hornet, don’t pick up embers however prettily they glow, be careful not to bite your tongue. … Isn’t it plausible that a clever species such as our own might need less pain, precisely because we are capable of intelligently working out what is good for us, and what damaging events we should avoid? Isn’t it plausible that an unintelligent species might need a massive wallop of pain, to drive home a lesson that we can learn with less powerful inducement? At very least, I conclude that we have no general reason to think that non-human animals feel pain less acutely than we do, and we should in any case give them the benefit of the doubt. Practices such as branding cattle, castration without anaesthetic, and bullfighting should be treated as morally equivalent to doing the same thing to human beings.

Jag är också för ett strikt djurskydd. (Utan religiösa undantag.)

13 reaktioner på ”Men kan de lida?

  1. Intressant tanke!, Har du någon länk till var citatet kommer ifrån eller rentav en referens? Annars verkar det ju rimligt att tro att mer komplexa, ”högre” varelser har en större förmåga att lida, och jag trodde att det nog fanns empiri i den riktningen också.

  2. Olof: Ursäkta, jag glömde att infoga länk, men nu finns den där. Själv har jag ingen kännedom om litteraturen men fann också denna idé tänkvärd.

  3. Nihilistiska partiet i Danmark menar att djurs rättigheter ska bestämmas av deras söthet. Bara söta djur förtjänar omtanke. Kanske en intressant tanke för den med intresse för skönhet?

  4. En annan faktor som torde vara ännu viktigare för upplevelsen av smärta (än intelligens) är chansen att djuret lever vidare och förökar sig trots skador mot kroppen. I det avseendet är ju insekter experter. Människan har väl varit relativt duktig på detta i åtminstone några tusen år, medan lemlestade eller blinda lejon överhuvudtaget inte påträffas (i det vilda).

  5. Jag undrar om inte möjligheten att lära sig en läxa hänger på kapaciteten att minnas saker? Att insekter som grupp ”lär” sig läxor torde väl bero på att de med farliga instinkter dör i högre utsträckning än de med utan? Om något skulle jag tro att insekter känner väldigt lite smärta, om ens någon, med tanke på att de knappast lär sig något av den ändå.

  6. Utan död inget liv.Inget liv utan död.Att äta eller ätas är livets kretslopp.

  7. ”Livets kretslopp”? Att ätas och äta, bli allt mindre, väl, tills Poff! – man finns inte mer. Att låta andra lida, och lida av det. Att alltid undra om de andra lider, som jag. Att hänge sig åt lidelsen, lidandet, tills man får nog och ser efter någon att se om. Ett kryp på bordet, amputerad. Och vilka är väl vi? Apor, hundar, folk och kryp. Döden, döden.

  8. Lida och smärta är olika fenomen varav den förra avser förmågan att kunna reflektera över sin smärta. Små barn, djur och förståndshandikappade kan inte lida – bara känna smärta. Jag instämmer med Dawkins
    att brännmärka djur, kastering utan bedövning etc. borde anses lika avskyvärt som om det gällde människor. Däremot är hans argument om intelligens och smärta något förenklat; visst lidande förutsätter hög intelligens. Exempelvis medlidande. Frågan är dock ifall evolutionen strävar efter att göra denna förmåga överflödig.

Kommentarer inaktiverade.