Insiktsfulla narcissister

Jag såg nyligen filmen Dorian Gray, om en ung, vacker man som utvecklar narcissistiska drag. Jag har föreställt mig att narcissister är omedvetna om denna del av sin personlighet, men enligt den nya studien ”You Probably Think This Paper’s about You: Narcissists’ Perceptions of Their Personality and Reputation”, publicerad i Journal of Personality and Social Psychology, tycks så inte vara fallet:

Do narcissists have insight into the negative aspects of their personality and reputation? Using both clinical and subclinical measures of narcissism, the authors examined others’ perceptions, self-perceptions, and meta-perceptions of narcissists across a wide range of traits for a new acquaintance and close other (Study 1), longitudinally with a group of new acquaintances (Study 2), and among coworkers (Study 3). Results bring 3 surprising conclusions about narcissists: (a) they understand that others see them less positively than they see themselves (i.e., their meta-perceptions are less biased than are their self-perceptions), (b) they have some insight into the fact that they make positive first impressions that deteriorate over time, and (c) they have insight into their narcissistic personality (e.g., they describe themselves as arrogant).

En fråga är om narcissister, givet denna insiktsfullhet, är nöjda med sin psykologiska karaktär eller om de önskar att de kunde slippa ifrån just narcissismen. Jag gissar att de flesta njuter av den (och sig själva), trots allt.

5 reaktioner på ”Insiktsfulla narcissister

  1. Hmmm…påminner lite om något Katinka Evers berättade på ett föredrag: Man kan ha förmågan att förstå omgivningens känslor, men helt sakna förmågan att vilja göra någonting åt denna förståelse, alltså att använda kunskapen för empatiska syften.

  2. Nu minns jag sammanhanget: Evers jämförde psykopatiska tendenser med t ex Aspergers syndrom. Har man Aspergers så har man tydligen det motsatta fallet: Man saknar vissa förmågor att tolka omgivningens känslor, men man saknar oftast inte förmågan att vilja göra omgivningen glad.

  3. Som jag tolkar de citerade slutsatserna så säger de inte mer än att narcissister upplever en diskrepans mellan hur de ser på sig själva och hur omvärlden ser på dem, den säger inte att narcissister inser att det är de som är felbedömer.

    Jag tror dock inte man ska uppfatta narcissister som särskilt nöjda med sin tillvaro. De flesta är inte framgångsrika och högpresterande och livet kommer i stor utsträckning att kretsa kring att hitta på bortförklaringar till bristen på framgång. Det är tydligen inte alls ovanligt att de begår självmord i 40-års åldern helt enkelt för att de då börjar få slut på ursäkter.

  4. Pontus: Jag rekommenderar filmen. Den skiljer sig i vissa avseenden från boken och har, som alla bokbaserade filmer, en ytligare behandling av olika ämnen; men den var trots allt mycket sevärd, tyckte jag.

Kommentarer inaktiverade.