Är rika mer altruistiska?

Ofta framställs höginkomsttagare som giriga egoister, men det finns forskning som ger anledning att ifrågasätta den bilden. I ”Does Higher Income Make You More Altruistic? Evidence from the Holocaust”, publicerad i Review of Economics and Statistics (preliminär gratisversion här), rapporteras följande:

This paper considers the decision of Gentiles whether to rescue Jews during the Holocaust, a situation of altruistic behavior under life-or-death stakes. I examine the role to which economic factors may have influenced the decision to be a rescuer. Using cross-country data and detailed individual-level data on rescuers and nonrescuers, I find that richer countries had many more rescuers than poorer ones, and within countries, richer people were more likely to be rescuers than poorer people. The individual-level effect of income on being a rescuer remains significant after controlling for ease of rescue variables, such as the number of rooms in one’s home, suggesting that the correlation of income and rescue is not solely driven by richer people having more resources for rescue. Given that richer people might be thought to have more to lose by rescuing, the evidence is consistent with the view that altruism increases in income.

Tänka sig.

12 reaktioner på ”Är rika mer altruistiska?

 1. Samvarians, snarare än kausalitet, skulle jag tro. Den gemensamma bakomliggande faktorn torde vara hög IQ, som ju tenderar att generera så väl empati som hög inkomst.

 2. Otto,

  Ja, korrelationen ger inte ett isolerat orsakssamband. Men vad styrker att empati skulle öka med IQ? Mitt intryck är inte att studenter på KTH är godare än elever på gymnasiets omvårdnadsprogram.

 3. the evidence is consistent with the view that income increases in x which covary with altruism.

 4. Som Ekshäringen sa:

  ”De ä lätt å skiit när röva ä full…”

 5. Fler idéförslag: Rika har mer tid att styra över, medan fattigare har nog med sin egen disk och sina barn, sina arbeten som styrs av andra. Rika har arbeten och släkt som ger kontaktytor som sträcker sig över större områden, också geografiskt. Rika har bättre självförtroende i kontakt med nya människor. Rika kan tala fler språk. Rika känner en större frihetskänsla, att möjligheter till att påverka naturligtvis finns. Rika har färre kontakter med kriminalitet, tror bättre om folk. Rika har större kunskap om politik, skeenden. Rika kan ha dåligt samvete över sitt goda liv. Rika tycker mindre synd om sig själva. Rika har bättre hälsa.

 6. Jag anser att uppsatsen vi diskuterar är en gigantisk bedräglig sofism till försvar för bl.a. en konservativ, eller en ”laissez faie”-syn . Det är fel att säga att artikeln är löjlig i sin bedräglighet, men fastmer att den är intellektuellt oanständig. Att inte reagera mot den är också oanständigt. Det är därför jag tycker att det vore på sin plats att den som publicerar ett citat klart tar ställning i kraft av sin utbildning och överblick. Kunskap förpliktar.

 7. Synlig altruism kan vara en investering i socialt kapital. Det skall inte underskattas.

  När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

  Matt. 6:2-4.

 8. Man får kanske se de kapitalstarkas agerande under 2ndra värdskriget som en helhet för att få ett bättre mått på den altruism som utövades av dessa.

 9. Huruvida man är beredd att riskera livet för någon annan torde inte enbart bero på altruism utan även hur riskmedveten och riskbenägen man är. En rädd person behöver vara mycket modigare för att vara snäll i en sådan situation än en orädd person. Fattigdom betingar för rädsla och skygghet.

  Jenny

 10. Enligt bibeln är det lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än att en rik kommer till guds rike.Sånt där tal, liknande utsagor finns i andra religioner också gör att rika får dåligt samvete och vill göra gott.

Kommentarer inaktiverade.