Frihet på grund av okunskap?

Det finns olika sätt att motivera frihet. En del tror att frihetens försvarare alltid utgår att människor är välinformerade och superrationella. Så är inte fallet. I The Constitution of Liberty formulerar Hayek tvärtom ett okunskapsargument för frihet:

If there were omniscient men, if we could know not only all that affects the attainment of our present wishes but also our future wants and desires, there would be little case for liberty. And, in turn, liberty of the individual would, of course, make complete foresight impossible. Liberty is essential in order to leave room for the unforeseeable and unpredictable; we want it because we have learned to expect from it the opportunity of realizing many of our aims. It is because every individual knows so little and, in particular, because we rarely know who of us knows best, that we trust the independent and competitive efforts of many to induce the emergence of what we shall want when we see it.

Detta citat reflekterar Hayeks föregående analys i ”The Use of Knowledge in Society” av hur en decentraliserad ordning förmår ta tillvara lokal, spridd och för varje individ ofullständig kunskap på ett helt annat sätt än en centraliserad ordning. Man kan också här knyta an till Kelsen och ställa frågan vilken roll frihet spelar i en situation när allt, såväl mål som medel, redan är känt. I så fall torde det enda vara att implementera den optimala lösningen.

7 reaktioner på ”Frihet på grund av okunskap?

 1. Viktigt klassikt argument. De hypotetiska storebror-kontrollanterna har inte kunskap nog, inte på låååångt när kunskap nog, för att kunna förutse vilken utveckling och massa braiga idéer folk kan komma på under olika oövervakade villkor, och med sina egna kapital.

 2. Som med friskolor och kommunalisering av skolan, alla skall uppfinna hjulet på nytt och det går käpprätt åt helvete.

 3. Bra argument, men inte för frihet utan för oförutsägbarbet — vilket inte förutsätter frihet, utan snarare kaos. (Vilket visserligen skulle kunna underbygga/leda till ett vidare argument för frihet: den är fri som är mest oförutsägbar ur den Andres synpunkt men inte sin egen, kanske; den är fri som kan hantera kaos.)

 4. Såna som Hayek tror alltid att det är enbart är statsmakten som inskränker individens frihet.Då måste skandinaviens kvinnor vara extremt ofria.
  De skandinaviska länderna har ju så stora statsmakter och höga skatter medan i länder där befolkningen har lite kontakt med staten och lever i klan och släktkulturer där måste då kvinnorna vara väldigt fria.

 5. Jag är helt inne på Skymnings linje.
  Oförutsägbarhet är en tillgång. Ser man till att man uppfattas som slarvig, glömsk, disträ, bohemisk etc så kan man slippa en hel del ansvar i förvärvslivet. Hemma fungerar det också utmärkt. Färgar man tre tvättar i rad, får man aldrig mer röra tvättmaskinen, speciellt om fruns eller döttrarnas tvätt sitter i. Den intelligente läsaren kan säkert fylla i med ett antal intressanta smitningssystem.
  Det ger faktiskt mer illusorisk frihet.
  Om det slutar på plus, får tiden utvisa.

 6. Klart jag förstod det, men det passade så bra in i min lättingslinje.

Kommentarer inaktiverade.