Leder tillit till fler barn?

Nuförtiden är det vanligt att hylla tillit människor emellan. Samhällen som präglas av tillit tycks ge upphov till en rad positiva utfall, som ekonomisk tillväxt, hälsa, handel, lycka och demokratisk stabilitet. Inte nog med det: nu visar en ny studie, ”Trust and Fertility: Evidence from OECD Countries”, följande:

Using panel data for 24 (OECD) countries during the period 1980–2004 this study examines how social trust affects fertility. The major finding through the random effects approach is that the social trust increases the fertility rate. A 1% rise in the trust rate leads to an increase in fertility by 0.01 points. The results presented here suggest that in developed countries, trust underlies the desirable circumstances for child rearing.

En förklaring till detta resultat kan vara att potentiella föräldrar känner större trygghet i att skaffa barn om de känner att de kan lita på myndigheter, förskolepersonal, lärare och andra som kommer att vara viktiga för att barn växer upp under förmånliga omständigheter. Jag undrar hur resultatet ser ut i utvecklingsländer. Jag kan tänka mig en U-formad relation mellan inkomstnivå och tillitens effekter på barnafödande. I länder med låg tillit kan människor tänkas känna att de enda de kan lita på är familjen, varför det blir extra viktigt att skaffa många barn.

I linje med resultatet ovan finns det också stöd för att korruption är förknippad med lägre fertilitet i OECD-länder.